Predstavitev študija

Kontakti:

v. d. prodekana
za izobraževalno dejavnost:

izr. prof. dr. Marko Jakovac
prodekan.fnm-izo@um.si
02 22 93 876

Referat za študentske zadeve
referat.fnm@um.si

Cecilija Loparič Hercog
cecilija.loparic@um.si
02 2293 879

Aleksandra Cingerli
aleksandra.cingerli@um.si
02 2293 779

Nina Tratnik
nina.tratnik1@um.si
02 2293 729

Uradne ure
- v prostoru referata štev. 0/40
- vsak delovni dan med 9. in 11. uro.

Center za vseživljenjsko učenje in Doktorski študij
cvu.fnm@um.si
doktorski.fnm@um.si

Tamara Korade
tamara.korade@um.si
02 2293 880

Na Fakulteti za naravoslovje in matematiko izvajamo študijske programe in omogočamo osvajanje novega znanja na področjih biologije, ekologije, fizike in matematike; ter pridobitev izobrazbe za poučevanje biologije, fizike, kemije, matematike, računalništva in tehnike v osnovnih in srednjih šolah.

Univerzitetni študijski programi 1. stopnje trajajo 3 leta in so ovrednoteni s 180 ECTS kreditnimi točkami. Univerzitetni študijski programi prve stopnje:
Biologija,
Ekologija z naravovarstvom,
Fizika in
Matematika.

Študijski programi 2. stopnje trajajo 2 leti in so ovrednoteni s 120 ECTS:
Biologija in ekologija z naravovarstvom,
Fizika ter
Matematika.

Enoviti magistrski študijski program Predmetni učitelj traja 5 let in je ovrednoten s 300 ECTS. Namenjen je pridobitvi strokovnega naziva magister profesor in izobrazbe za poučevanje biologije, fizike, kemije, matematike, računalništva in tehnike v osnovnih ter večini srednjih in višjih šol. Študijski program je sestavljen iz dveh obveznih usmeritev, ki ju kandidat izbere iz nabora usmeritev ob vpisu v program: Izobraževalna biologija, Izobraževalna fizika, Izobraževalna kemija, Izobraževalna matematika, Izobraževalno računalništvo, Izobraževalna tehnika.

Pridobitvi izobrazbe magister profesor in poučevanju v osnovnih, srednjih in višjih šolah sta namenjena tudi dva enopredmetna pedagoška študijska programa 2. stopnje, ki trajata 2 leti in sta ovrednotena s 120 ECTS:
Izobraževalna matematika in
Izobraževalna tehnika.

Doktorski študijski programi 3. stopnje trajajo 4 leta in so ovrednoteni s 240 ECTS:
Ekološke znanosti,
Fizika,
Matematika ter
Tehnika – področje izobraževanja.

Oddelek za biologijo

Oddelek za fiziko

Oddelek za matematiko in računalništvo

Oddelek za tehniko

Moja um na fnm

Študent za en dan

moja.UM

UI v pedagoškem procesu

FNM brošure

Alumni

FNM Novice

Dianoia

Accessibility