Program potrjen na SVŠ: 8. 12. 2006 in vpisan v razvid študijskih programov na MVZT:  6. 7. 2007

        NAKVIS podaljšal akreditacijo programu za 7 let: 21.3.2013

Vodji: red. prof. dr. Nataša Vaupotič, natasa.vaupotic@um.si

Trajanje študija: 3 leta, 6 semestrov, 180 ECTS

Strokovni naslov:

  • Diplomirani fizik (UN) – dipl. fiz. (UN)
  • Diplomirana fizičarka (UN) – dipl. fiz. (UN)

 

Opredelitev temeljnih ciljev programa

Predmetnik s kreditnim ovrednotenjem študijskih obveznosti

Pogoji za vpis

Pogoji za napredovanje po programu

Določbe o prehodih med programi