Študijski program je akreditirala Nacionalna agencija za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) in je bil leta 2007 vpisan v razvid študijskih programov pri Ministrstvu za šolstvo.

Klasifikacija KLASIUS-P: 44 Fizikalne in kemijske vede
Klasifikacija KLASIUS-P 16: 0533 – Fizika

Vodja: red. prof. dr. Nataša Vaupotič, natasa.vaupotic@um.si

Trajanje študija: 3 leta, 6 semestrov, 180 ECTS

Strokovni naslov:

  • Diplomirani fizik (UN) – dipl. fiz. (UN)
  • Diplomirana fizičarka (UN) – dipl. fiz. (UN)

 

Opredelitev temeljnih ciljev programa

Predmetnik s kreditnim ovrednotenjem študijskih obveznosti

Pogoji za vpis

Pogoji za napredovanje po programu

Določbe o prehodih med programi

Accessibility