Ustvarjamo poklice prihodnosti
alt

Strategija FNM 2022-2032

alt

Dianoia

alt

FNM novice

alt

FNM brošure

Vizija Fakultete za naravoslovje in matematiko

Biti vodilno izobraževalno, raziskovalno in aplikativno razvojno središče v regiji na področju biologije, ekologije, fizike in matematike ter vodilno središče v Sloveniji za izobraževanje učiteljev z vseh področij naravoslovja, matematike in tehničnih strok na vseh nivojih izobraževanja.

Poslanstvo

Ustvarjanje novih znanj na področju temeljnih znanosti: matematika, fizika, biologija, ekologija in edukacijskih znanosti na področju biologije, matematike, fizike, kemije, tehnike, računalništva in okoljskega izobraževanja ter prenašanje znanj v izobraževalno, znanstveno in strokovno sfero za izboljšanje kakovosti življenja ljudi in vzpostavljanje trajnostnega razvoja.

Mlada fakulteta s tradicijo

Fakulteta za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru (FNM) je bila ustanovljena  leta 2006. Nastala je s preoblikovanjem nekdanje velike Pedagoške fakultete Univerze  v Mariboru. Fakulteto tvorijo naslednji oddelki: Oddelek za biologijo, Oddelek za fiziko, Oddelek za matematiko in računalništvo in Oddelek za tehniko.

Fakulteta izvaja številne študijske programe, katerim kakovost zagotavlja odličen akademski kader. Sodelavci fakultete so svetovno priznani znanstveniki in raziskovalci in s svojim delom uvrščajo fakulteto v sam vrh raziskovalne odličnosti na Univerzi v Mariboru. Uspešna raziskovalna dejavnost se zrcali v aktualnih in uporabnih študijskih programih. O kvaliteti akademskega kadra pa pričajo tudi študentske ankete, kjer se po povprečni oceni FNM prav tako uvršča med najkvalitetnejše in študentom najbolj prijazne fakultete UM. Študijski programi na FNM so vsi prenovljeni po bolonjskih načelih ali pa so kot novi programi že v osnovi bili narejeni po bolonjski shemi. Od študijskega leta 2009/10 na fakulteti vpisujemo zgolj še na nove, bolonjske študijske programe.

Zakaj študirati na naši fakulteti?

Naravoslovje v zadnjem času doživlja silovit razmah, hkrati pa v družbi pridobiva vse večji pomen. Študij predstavlja pridobivanje sistema znanj, ki zagotavljajo zanesljivost in brezčasnost rezultatov. Mladi ponovno spoznavajo, da naravoslovno-matematična izobrazba omogoča dobro zaposlitev in uspešno kariero. Naši študenti imajo jasno definirana stališča ter življenjsko usmeritev, kar predstavlja tudi velik motiv za uspešen študij.

Privlačne značilnosti študija na FNM so nedvomno naslednje:

  • imamo vzpostavljen uspešen tutorski sistem,
  • medgeneracijska pomoč je nekaj samoumevnega,
  • študenti se lahko se vključujejo v projektno delo že od 1. stopnje naprej,
  • študenti se vključujejo tudi v številne obštudijske dejavnosti fakultete,
  • dodatne izkušnje si lahko študenti nabirajo v okviru študentskega dela s področja študija,
  • študenti lahko izkoristijo številne interdisciplinarne povezave s področij naravoslovnih, tehničnih, medicinskih, zdravstvenih, ekonomskih ved, … in tako še dodatno širijo svoja znanja,
  • študenti pri nas niso številke!

Zaposlitvene možnosti

Naravoslovno-matematična izobrazba omogoča dobro zaposlitev in uspešno kariero, saj v Sloveniji primanjkuje diplomantov naravoslovno-matematičnih usmeritev. Zaposlitev je možna v industriji, bankah, zavarovalnicah, v javnih zavodih, v šolstvu, izobrazba pa omogoča tudi številne samozaposlitvene možnosti. Konkretne zaposlitvene možnosti so navedene v akreditacijskih vlogah posameznih programov.

Sodelavci FNM spadajo med vodilne svetovne raziskovalce, fakulteta pa po svoji znanstveni aktivnosti v sam vrh na Univerzi v Mariboru.

Fakulteta raziskovalno razvija predvsem področja biologije, ekologije in naravovarstva, biofizike, sistemske biologije, fizike kompleksnih sistemov, nanotehnologije, matematike, algebre, analize, geometrije, topologije, strojništva, računalništva, organske kemije, strojništva in edukacijskih ved.

V vse raziskovalne dejavnosti in projekte uspešno vključujemo tudi študente.

Accessibility