Kakovost

Komisija za ocenjevanje kakovosti

Komisija za ocenjevanje kakovosti ima mandat od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2026 in je v naslednji zasedbi:

Predsednica: red. prof. dr. Nataša Vaupotič

Ostali člani komisije:

  • izr. prof. dr. Dominik Benkovič – namestnik predsednice
  • asist. Dejan Zemljak – član
  • asist. Eva Veler – nadomestna članica
  • Petra Ujčič – predstavnica strokovnih služb
  • Mo Lipovec, študentka (mandat do 25. 10. 2024)
  • Tjaša Karas, študentka (mandat do 25. 10. 2024)

 

Poslovnik kakovosti FNM

Senat FNM UM je na 30. redni seji, dne 26.06.2013 sprejel Poslovnik kakovosti FNM UM

 

Samoevalvacijska poročila FNM

Samoevalvacijsko poročilo FNM UM za štud. leto 2011/2012

Samoevalvacijsko poročilo FNM UM za štud. leto 2010/2011

Samoevalvacijsko poročilo FNM UM za štud. leto 2009/2010

Samoevalvacijsko poročilo FNM UM za štud. leto 2008/2009

 

Zapisniki sej Komisije za ocenjevanje kakovosti FNM

Accessibility