Raziskovanje na fnm

Kontakti:

V. d. prodekana za znanstveno-raziskovalno in mednarodno dejavnost:
red. prof. dr. Mitja KALIGARIČ
prodekan.fnm-zrd@um.si
02 2293 706

Vodja projektne pisarne:
dr. Petra Cajnko
projektna.fnm@um.si
petra.cajnko@um.si
02 22 93 821
+386 (0)40 855 064

Samostojna strokovna delavka za  mednarodne projekte:
Helena Fošnjar
helena.fosnjar@um.si
02 2293 860

Samostojna strokovna delavka za raziskovalno dejavnost:
Daša Donša
dasa.donsa1@um.si
02 2293 833

Samostojni strokovni delavec za raziskovalno dejavnost:
Leon Vratar
leon.vratar@um.si
02 22 93  838

Preglednica 1: Število nacionalnih raziskovalnih programov, raziskovalnih temeljih projektov in mladih raziskovalcev v obdobju 2013-2023.

 
 

Graf 1: Trend števila nacionalnih raziskovalnih programov in temeljnih raziskovalnih programov v obdobju 2013 – 2023.

 
 
Inštituti na fnm

Inštitut oddelka za matematiko in računalništvo

Inštitut za fiziko

Inštitut za sodobne tehnologije

Inštitut za biologijo, ekologijo in varstvo narave

Tesla

Inštitut za naravoslovno-matematične
raziskave in
aplikacije

Accessibility