Programi in projekti

Kontakti:

V. d. prodekana za znanstvenoraziskovalno dejavnost:
red. prof. dr. Mitja KALIGARIČ
prodekan.fnm-zrd@um.si
02 2293 706

Projektna pisarna:
Irena Likar
irena.likar@um.si
projektna.fnm@um.si
02 22 93 833

Samostojna strokovna delavka za  mednarodne projekte:
Helena Fošnjar
helena.fosnjar@um.si
02 2293 881

Samostojni strokovni delavec za raziskovalno dejavnost:
Leon Vratar
leon.vratar@um.si
02 22 93  838

Inštituti na fnm

Inštitut oddelka za matematiko in računalništvo

Inštitut za fiziko

Inštitut za sodobne tehnologije

Inštitut za biologijo, ekologijo in varstvo narave

Inštitut za naravoslovno-matematične raziskave in aplikacije

Accessibility