Založništvo

Dianoia

Brošure FNM

FNM Novice

Fakulteta za naravoslovje in matematiko izvaja založniško dejavnost z izdajanjem knjig, periodike, e-gradiv in drugih publikacij.

Založniški postopek

Pravilnik o založniški dejavnosti na FNM UM

Priročnik za tiskanje

 

OBJAVE

Gradivo Naročilnica
Mitja Slavinec, Eva Klememnčič: Neformalno izobraževanje fizikalnih vsebin in mladinsko raziskovalno delo: Mladi raziskovalci, raziskovalni tabori in festival, 2024 Prenos publikacije
Vladimir Grubelnik, Marko Marhl: Dinamika enodimenzionalnih sistemov, 2024
Prenos publikacije
Milan Ambrožič, Arbresha Hölbl: Analitična mehanika, 2023
Prenos publikacije
Sonja Škornik, Igor Paušič, Branko Bakan in Mitja Kaligarič: Katalog polnaravnih travišč Slovenije, 2023 Prenos publikacije
Franc Janžekovič: Makroekologija: Analiza biodiverzitetnih podatkov, 2023 Prenos publikacije
Sabina Boršić, Brina Dojer, Manca Krampl, Mateja Ploj Virtič, Andreja Špernjak, Tadej Zorko: Vloga predmetnega učitelja v sodobni šoli, 2023 Prenos publikacije 
Danijel Ivajnšič, Daša Donša, Veno Jaša Grujić in Nataša Pipenbaher: Primeri prostorskih analiz vplivov podnebnih sprememb: Monografija v okviru projekta Preprečevanje toplotnega stresa v urbanih sistemih v luči podnebnih sprememb (ARRS J7-1822), 2022 Prenos publikacije
Dominik Benkovič: Verjetnost, 2022 Naroči
Robert Repnik, Robert Hauko: Fizikalni eksperimenti 3: Zbirka laboratorijskih vaj, 2022 Prenos publikacije 
Robert Repnik, Mitja Slavinec, Eva Klemenčič: Didaktika fizike 2: Zbirka laboratorijskih vaj, 2022 Prenos publikacije
Robert Repnik, Mitja Slavinec, Eva Klemenčič: Didaktika fizike 2 s praktikumom: Zbirka laboratorijskih vaj, 2022 Prenos publikacije
Jana Ambrožič-Dolinšek, Terezija Ciringer, Fiziologija rastlin Priročnik z navodili za vaje, 2022 Prenos publikacije
Boris Kryštufek, Georgy Shenbrot: Voles and Lemmings (Arvicolinae) of the Palaearctic Region, 2022 Prenos publikacije
Drago Bokal, Eva Klemenčič, Robert Repnik: Priročnik primerov pedagoške prakse poučevanja in učenja na univerzitetnem nivoju z osredotočenostjo na naravoslovno-matematična področja, 2022 Prenos publikacije
Janko Marovt: Opcije, terminske pogodbe in model binomskega drevesa: Skripta pri predmetu Temelji finančnega inženiringa, 2021 Naroči
Ivana Vitasović Kosić, Branko Bakan, Gregor Fištravec, Mitja Kaligarič: Uporabne rastline od Krasa do Kvarnerja: Priročnik za prepoznavanje divjih rastlin s poudarkom na njihovi uporabnosti, 2021 Prenos publikcije
Ivana Vitasović Kosić, Branko Bakan, Gregor Fištravec, Mitja Kaligarič: Korisne biljke od Krasa do Kvarnerja: Priručnik za prepoznavanje samoniklih biljaka s naglaskom na njihovu korisnost, 2021 Prenos publikacije
Andrej Dobovišek: Osnovna merjenja : Uvod v merske napake in kvantitativno analizo fizikalnih meritev, 2021 Naroči
Barbara Dariš, Saška Lipovšek: Biologija celice: Navodila za vaje za študijski program Biologija, 2021 Naroči
TRENUTNO NI NA ZALOGI!
Andraž Čarni:  Pregled gozdnih združb Slovenije, 2019 Prenos publikacije
Milan Ambrožič, Uroš Tkalec, Samo Kralj: Elektromagnetno polje, 2019 Naroči
Boris Aberšek, Metka Kordigel Aberšek: ZNANSTVENO PISANJE ≥ RAZMIŠLJANJE V BESEDAH, 2019 Prenos
publikacije
Boris Aberšek, Andrej Flogie: Tehniško izobraževanje in inženirska pedagogika, 2019 Prenos
publikacije
Darinka Sikošek: Stoleten strukturni razvoj definicij kemijskih terminov, zajetih v slovenskih osnovnošolskih in srednješolskih učbenikih, 2019 Prenos
publikacije
Jan Podlesnik in Vesna Klokočovnik, Knjiga povzetkov: Peti slovenski entomološki simpozij z mednarodno udeležbo, posvečen 80-letnici akademika prof. dr. Matije Gogala in 50-letnici smrti prof. dr. Štefana Michielija, 2018 Prenos publikacije
Janja Trček: Mikrobna biotehnologija : skripta z navodili za vaje za študijski program Biologija, 2018 Prenos
publikacije
Jana Ambrožič: Laboratorijski priročnik za delo z rastlinskimi tkivnimi kulturami, s poudarkom na mikropropagaciji, 2017 Naroči
Milan Ambrožič, Robert Repnik, Mitja Slavinec: Višja matematika v fiziki, 2017 Prenos
publikacije
Mitja Slavinec, Milan Ambrožič, Robert Repnik: Matematična fizika 1, 2016 Naroči
Matjaž Kristl, Brina Dojer: Zbirka računskih nalog pri predmetu Kemija, 2015 Naroči
Andrej Dobovišek: Fizikalni eksperimenti 1, 2015 Naroči
Dominik Benkovič: Vektorji in matrike, 2014 Naroči
Tina Klenovšek: Priročnik za uporabo geometrijske morfometrije v biologiji, 2014 Naroči
Jan Podlesnik, Peter Kozel, Nataša Pipenbaher, Tone Novak, EKOLOGIJA TAL, Priročnik za vaje, 2014 Naroči
Janko Marovt: Aktuarski pristop k vrednotenju netveganih sredstev, 2014 Naroči
Sandra Janežič in Janja Trček: Mikrobiologija in genetika prokariontov, Skripta z navodili za vaje za študijski program Biologija (e-gradivo), 2013  
Tina Klenovšek in Saša Lipovšek, Splošna zoologija: Kompendij z navodili za vaje za študijski program Biologija (e-gradivo), 2013  
Tina Klenovšek in Saša Lipovšek, Splošna zoologija: Kompendij z navodili za vaje za študijski program Izobraževalna biologija (e-gradivo), 2013  
Dušan Devetak in Vesna Klokočovnik, Praktikum iz zoologije nevretenčarjev, 2012  RAZPRODANO! Naroči
Zlatko Golob, Funkcionalna anatomija ptičev z osnovami ornitologije, 2011 Naroči
Dušan Devetak, Saška Lipovšek & Amy E. Arnett; Proceedings of the Tenth International Symposium on Neuropterology Piran, Slovenia, 22–25 June 2008; 2010 Naroči
Kristijan Breznik in Janko Marovt: Praktikum iz poslovno-finančne matematike, 2011 Naroči
 
Accessibility