Dosedanja vodstva fakultete

2006 – 2007

dekan:
prof. dr. Joso Vukman

prodekani:
prof. dr. Boris Aberšek, za znanstvenoraziskovalno in podiplomsko dejavnost
prof. dr. Franc Janžekovič, izobraževalna dejavnost
prof. dr. Dušan Pagon, za mednarodno dejavnost

2007

dekan:
prof. dr. Ivan Gerlič

prodekana:
prof. dr. Boris Aberšek, za znanstvenoraziskovalno in podiplomsko dejavnost
prof. dr. Franc Janžekovič, izobraževalna dejavnost

2007 – 2011

dekanica:
prof. dr. Nataša Vaupotič

prodekani:
prof. dr. Aleksander Vesel, prodekan za znanstvenoraziskovalno in podiplomsko dejavnost
prof. dr. Franc Janžekovič, prodekan za izobraževalno dejavnost
prof. dr. Drago Bokal, prodekan za sodelovanje z gospodarstvom in mednarodno dejavnost

2011 – 2015

dekanica:
prof. dr. Nataša Vaupotič

prodekani:
prof. dr. Boštjan Brešar, prodekan za znanstvenoraziskovalno in podiplomsko dejavnost
prof. dr. Franc Janžekovič, prodekan za izobraževalno dejavnost
prof. dr. Blaž Zmazek, prodekan za sodelovanje z gospodarstvom in mednarodno dejavnost

2015 – 2019

dekan:
prof. dr. Mitja Slavinec

prodekani:
prof. dr. Boštjan Brešar, prodekan za znanstvenoraziskovalno in podiplomsko dejavnost
prof. dr. Franc Janžekovič, prodekan za izobraževalno dejavnost
prof. dr. Blaž Zmazek, prodekan za sodelovanje z gospodarstvom in mednarodno dejavnost

 

2019 – 2021

dekan:
prof. dr. Mitja Slavinec

prodekani:
prof. dr. Aleksander Vesel, prodekan za znanstvenoraziskovalno in mednarodno dejavnost

prof. dr. Sonja Škornik, prodekanica za izobraževalno dejavnost
prof. dr. Robert Repnik, prodekan za sodelovanje z gospodarstvom, mednarodne odnose in pedagoške študijske programe
prof. dr. Blaž Zmazek, prodekan za sodelovanje z javnimi ustanovami

 

2021 – 2023

dekan:
prof. dr. Blaž Zmazek

prodekani:
prof. dr. Aleksander Vesel, prodekan za znanstveno-raziskovalno in mednarodno dejavnost

prof. dr. Sonja Škornik, prodekanica za izobraževalno dejavnost
prof. dr. Robert Repnik, prodekan za sodelovanje z gospodarstvom, mednarodne odnose in pedagoške študijske programe
prof. dr. Mitja Slavinec, prodekan za sodelovanje z javnimi ustanovami

Accessibility