Prof. dr. Matej Brešar postal redni član SAZU

Slovenska akademija znanosti in umetnosti je 3. junija 2021 za rednega člana v Razredu za matematične, fizikalne, kemijske in tehniške vede imenovala prof. dr. Mateja Brešarja, rednega profesorja na Oddelku za matematiko in računalništvo Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru.

Čestitamo!

VEČ…

Promocija doktorjev znanosti, 15. 4. 2021

V četrtek, 15. 4. 2021, je na Univerzi v Mariboru potekala promocija doktorjev znanosti na daljavo. Rektor UM je promoviral 9 doktorjev znanosti. Med novimi doktorji je s FNM:

  • dr. Krištof Debeljak

ČESTITAMO!

Slovesnost ob 15. obletnici ustanovitve Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru

Letos mineva petnajst let od uveljavitve Odloka Državnega zbora o preoblikovanju Univerze v Mariboru, ki je omogočil ustanovitev Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru.

Obeleževanje rojstnega dne je eden od najbolj slavnostnih trenutkov naše fakultete, na katerem prepoznamo uspehe zaposlenih in se zahvalimo vsem, ki so pripomogli k uspešnemu delovanju in razvoju fakultete ter razvoju naravoslovja in matematike nasploh.

VEČ …

Vpis na študijske programe Fakultete za naravoslovje in matematiko UM za študijsko leto 2021/22

DODIPLOMSKI ŠTUDIJSKI PROGRAMI IN ENOVITI MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM
VEČ …

PODIPLOMSKI ŠTUDIJSKI PROGRAMI 2. in 3. stopnje
VEČ …

 

Ustvarjamo poklice prihodnosti

Računalništvo za vse

Strokovna in laična javnost ima o pomenu računalništva in informatike pogosto zelo različna in celo nasprotujoča si mnenja. Fakulteta za naravoslovje in matematiko UM podpira iniciativo https://www.racunalnistvo-in-informatika-za-vse.si/.

Vabimo vse k prebiranju prispevkov na navedeni spletni strani in deljenju informacij v digitalni ali fizični obliki s pomočjo plakata.

Obvestila dekana zaposlenim

Obvestila dekana študentom

Zagovori

Dogodki

 

Dan FNM UM

Dan Fakultete za naravoslovje in matematiko...

Obvestila

 

USTVARJAMO POKLICE PRIHODNOSTI