Alenu Ovčarju, prvem magistru študijskega programa Predmetni učitelj, ob zaključku študija, iskrene čestitke.

V študijskem letu 2018/2019 smo prvi v Sloveniji pričeli z enovitim magistrskim študijskim programom Predmetni učitelj. Po še ne petih letih, je študij prvi zaključil Alen Ovčar in tako imamo prvega magistra profesorja biologije in kemije.

Za vesten, učinkovit, zavzet in suveren študij ter angažma v ob študijskih dejavnostih mu iskreno čestitamo in želimo uspešno poklicno pot.

Prof. dr. Matej Brešar postal redni član SAZU

Slovenska akademija znanosti in umetnosti je 3. junija 2021 za rednega člana v Razredu za matematične, fizikalne, kemijske in tehniške vede imenovala prof. dr. Mateja Brešarja, rednega profesorja na Oddelku za matematiko in računalništvo Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru.

Čestitamo!

VEČ…

Promocija doktorjev znanosti, 15. 4. 2021

V četrtek, 15. 4. 2021, je na Univerzi v Mariboru potekala promocija doktorjev znanosti na daljavo. Rektor UM je promoviral 9 doktorjev znanosti. Med novimi doktorji je s FNM:

  • dr. Krištof Debeljak

ČESTITAMO!

Slovesnost ob 15. obletnici ustanovitve Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru

Letos mineva petnajst let od uveljavitve Odloka Državnega zbora o preoblikovanju Univerze v Mariboru, ki je omogočil ustanovitev Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru.

Obeleževanje rojstnega dne je eden od najbolj slavnostnih trenutkov naše fakultete, na katerem prepoznamo uspehe zaposlenih in se zahvalimo vsem, ki so pripomogli k uspešnemu delovanju in razvoju fakultete ter razvoju naravoslovja in matematike nasploh.

VEČ …

Vpis na študijske programe Fakultete za naravoslovje in matematiko UM za študijsko leto 2021/22

DODIPLOMSKI ŠTUDIJSKI PROGRAMI IN ENOVITI MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM
VEČ …

PODIPLOMSKI ŠTUDIJSKI PROGRAMI 2. in 3. stopnje
VEČ …

 

Ustvarjamo poklice prihodnosti

Obvestila dekana zaposlenim

Obvestila dekana študentom

Zagovori

Dogodki

 

Dan FNM UM

Dan Fakultete za naravoslovje in matematiko...

Obvestila

 

USTVARJAMO POKLICE PRIHODNOSTI