Inštituti na fnm

Inštitut oddelka za matematiko in računalništvo

Inštitut za fiziko

Inštitut za sodobne tehnologije

Inštitut za biologijo, ekologijo in varstvo narave

Tesla

Inštitut za naravoslovno-matematične
raziskave in
aplikacije

Kontakti:

V. d. prodekana za znanstveno-raziskovalno in mednarodno dejavnost:
red. prof. dr. Mitja KALIGARIČ
prodekan.fnm-zrd@um.si
02 2293 706

Vodja projektne pisarne:
dr. Petra Cajnko
projektna.fnm@um.si
petra.cajnko@um.si
02 22 93 821
+386 (0)40 855 064

Samostojna strokovna delavka za  mednarodne projekte:
Helena Fošnjar
helena.fosnjar@um.si
02 2293 860

Samostojna strokovna delavka za raziskovalno dejavnost:
Daša Donša
dasa.donsa1@um.si
02 2293 833

Samostojni strokovni delavec za raziskovalno dejavnost:
Leon Vratar
leon.vratar@um.si
02 22 93  838

 

 

ZNANSTVENO RAZISKOVALNA AKTIVNOST RAZISKOVALNIH INŠTITUTOV FNM

Število raziskovalcev po inštitutih na Fakulteti za naravoslovje in matematiko

 

Accessibility