Habilitacije

Kontaktna oseba na FNM UM:

Petra Ujčič
habilitacije.fnm@um.si
(02) 22 93 842

Kontaktna oseba na UM:

Anja Lukić
anja.lukic@um.si
(02) 23 55 230

Izvolitve v pedagoške nazive

Habilitacijska področja na Fakulteti za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru so: biofizika, biologija, biotehnologija, botanika, didaktika biologije, didaktika kemije, didaktika matematike, digitalno izobraževanje, didaktika tehnike, ekologija, fizika, matematika, mikrobiologija, računalniška matematika, zoologija.

Vse postopke v zvezi z imenovanji v naziv visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev iz habilitacijskih področij FNM UM izvaja rektorat Univerze v Mariboru na podlagi prošenj vlagateljev.

Vse informacije v zvezi s postopki imenovanj v pedagoške nazive so na voljo na spletni strani Univerze v Mariboru.

Zahtevnejši pogoji za volitve v nazive za habilitacijska področja na FNM UM so objavljeni tukaj.

Vloge za habilitacije v pedagoške nazive oddajte na naslov:
Univerza v Mariboru
Služba za habilitacije
Slomškov trg 15
2000 Maribor

Izvolitve v raziskovalne nazive

Izvolitvena področja raziskovalnih nazivov so objavljena v Pravilniku o raziskovalnih nazivih, kjer so prav tako zapisani pogoji, kazalniki in merila za izvolitev v te nazive.

Vse postopke v zvezi z imenovanji v raziskovalne nazive izvaja Fakulteta za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru na podlagi prošenj vlagateljev.

Vloge za habilitacije v raziskovalne nazive oddajte na naslov:
Fakulteta za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru
Habilitacije (predalček št. 5)
Koroška cesta 160
2000 Maribor

Smernice za sestavo komisij – prvič izredni profesor in redni profesor

Vloge in obrazci:

OPOMBE:

  1. Vljudno vas prosimo, da vlogo za izvolitev oddate pravočasno, to je najkasneje 6 mesecev pred potekom izvolitvene dobe. Opozarjamo, da je postopek pogosto dolgotrajen (v času senatnih počitnic, t.j. od 15. 7. do 31. 8., ko roki sicer ne tečejo, se še dodatno podaljša). V utemeljenih primerih lahko, v skladu z drugim odstavkom 189.a člena Statuta UM (Statut UM – UPB 13), zaprosite za podaljšanje izvolitvene dobe.  Obrazec s prošnjo za opravljanje pedagoškega in raziskovalnega dela do dokončnosti postopka izvolitve najdete na tej povezavi.
  2. Uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
Inštituti na fnm

Inštitut oddelka za matematiko in računalništvo

Inštitut za fiziko

Inštitut za sodobne tehnologije

Inštitut za biologijo, ekologijo in varstvo narave

Inštitut za naravoslovno-matematične raziskave in aplikacije

Accessibility