Zaposleni
ddr. ABERŠEK Boris    redni profesor  01/22 SICRIS +386 (0)2 22 93 752 boris.abersek@um.si
dr. AMBROŽIČ-DOLINŠEK Jana    redna profesorica
01/25 SICRIS +386 (0)2 22 93 750 jana.ambrozic@um.si
AZOLA Tadeja    asistentka 0/101 SICRIS +386 (0)2 22 93 891 tadeja.azola1@um.si
dr. BANIČ Iztok    redni profesor DEKANAT 0/38.1 SICRIS +386 (0)2 22 93 829 iztok.banic@um.si
BARAĆ Uroš    raziskovalec 0/46.9   +386 (0)2 22 93 893 uros.barac1@um.si
dr. BENKOVIČ Dominik    izredni profesor K3 SICRIS +386 (0)2 23 55 606 dominik.benkovic@um.si
dr. BOKAL Drago    izredni profesor 0/107 SICRIS +386 (0)2 22 93 680 drago.bokal@um.si
BOH Anže    učitelj veščin 01/17.1   +386 (0)2 22 93 759 anze.boh@um.si
dr. BREŠAR Boštjan    redni profesor K2 SICRIS +386 (0)2 23 55 607 bostjan.bresar@um.si
dr. BREŠAR Matej    redni profesor 0/96 SICRIS +386 (0)2 22 93 691 matej.bresar@um.si
BRGLEZ Kristijan    mladi raziskovalec 0/46.9 SICRIS +386 (0)2 22 93 893 kristijan.brglez1@um.si
dr. CAJNKO Petra    asistentka 0/46.7 SICRIS +386 (0)2 22 93  895 petra.cajnko@um.si
BRUNEC Bojan      TEHNIČNO OSEBJE   +386 (0)2 22 93 764 bojan.brunec@um.si
CENC Žan    laborant 0/77.1   +386 (0)2 22 93 694 zan.cenc@um.si
CEPEC Eva    asistentka 01/26 SICRIS +386 (0)2 22 93 749 eva.cepec1@um.si
CINGERLI Aleksandra      REFERAT ZA ŠTUDENTSKE ZADEVE 0/40.1   +386 (0)2 22 93 779 aleksandra.cingerli@um.si
dr. CIRINGER Terezija    asistentka 01/25 SICRIS +386 (0)2 22 93 750 terezija.ciringer@um.si
ČARMAN Uroš      RAČUNALNIŠKI CENTER 0.41/2   +386 (0)2 22 93 798 uros.carman@um.si
dr. ČINČ Jernej    asistent 0/98   +386 (0)2 22 93 841 jernej.cinc@um.si
dr. ČREPNJAK Matevž    docent 0/98 SICRIS +386 (0)2 22 93 841 matevz.crepnjak@um.si
dr. DOBOVIŠEK Andrej    docent 0/46.7 SICRIS +386 (0)2 22 93 895 andrej.dobovisek@um.si
dr. DOJER Brina     docentka 01/24 SICRIS +386 (0)2 23 93 751 brina.dojer@um.si
dr. DOLENC Kosta    docent 01/17.2 SICRIS +386 (0)2 23 93 682 kosta.dolenc@um.si
dr. DOLENŠEK Jurij    docent 0/76 SICRIS +386 (0)2 23 93 704 jurij.dolensek@um.si
dr. DRAVEC Tanja     docentka K5 SICRIS +386 (0)2 23 55 603 tanja.dravec@um.si
DROŽĐEK Lara    mlada raziskovalka 01/70   +386 (0)2 23 93 809 lara.drozdek@um.si
DUH Maja     asistentka 0/46.9 SICRIS +386 (0)2 22 93 893 maja.duh3@um.si
dr. EREMITA Daniel     docent K8 SICRIS +386 (0)2 23 55 608 daniel.eremita@um.si
dr. FAJMUT Aleš     docent 0/46.8 SICRIS +386 (0)2 22 93 895 ales.fajmut@um.si
dr. FLOGIE Andrej    izredni profesor  01/22 SICRIS +386 (0)2 22 93 752 andrej.flogie@um.si
FOŠNJAR Helena      PROJEKTNA PISARNA 01/78   +386 (0)2 22 93 881 helena.fosnjar@um.si
dr. GAJSER David    docent K8 SICRIS +386 (0)2 23 55 608 david.gajser@um.si
dr. GLODEŽ Srečko     redni profesor 01/23 SICRIS +386 (0)2 22 93 753 srecko.glodez@um.si
dr. GOSAK Marko     izredni profesor 0/46.9 SICRIS +386 (0)2 22 93 893 marko.gosak@um.si
dr. GRAŠIČ Mateja     docentka K0 SICRIS +386 (0)2 23 55 600 mateja.grasic@um.si
GRBEC Karin       DEKANAT 0/38.2   +386 (0)2 22 93 831 karin.grbec@um.si
dekanat.fnm@um.si
GRUJIĆ Veno Jaša     asistent 1.45/1 SICRIS +386 (0)2 22 93 808 veno.grujic@um.si
HARI Daniel    mladi raziskovalec 01/23   +386 (0)2 22 93 860 daniel.hari@um.si
HORVAT Eva    asistentka 0/75 SICRIS +386 (0)2 22 93 705 eva.horvat2@um.si
   HÖLBL Arbresha     asistentka 0/46.5   +386 (0)2 22 93 897 arbresha.hoelbl@um.si
dr. HVALA Bojan     docent K6 SICRIS +386 (0)2 23 55 604 bojan.hvala@um.si
dr. IVAJNŠIČ Danijel     izredni profesor 0/73 SICRIS +386 (0)2 22 93 730 dani.ivajnsic@um.si
 dr. JAKOVAC Marko     izredni profesor 0/95 SICRIS +386 (0)2 22 93 876 marko.jakovac@um.si
dr. JANŽEKOVIČ Franc     redni profesor 0/76 SICRIS +386 (0)2 22 93 704 franc.janzekovic@um.si
JEZA Andreja       KADROVSKA SLUŽBA 0/38.4   +386 (0)2 22 93 864 andreja.jeza@um.si
KAC Teja     asistentka 0/95 SICRIS +386 (0)2 23 93 876 teja.kac1@um.si
dr. KALIGARIČ Mitja     redni profesor 0/74 SICRIS +386 (0)2 22 93 706 mitja.kaligaric@um.si
dr. KLEMENČIČ Eva     docentka 0/46.6 SICRIS +386 (0)2 22 93 896 eva.klemencic@um.si
dr. KLENOVŠEK Tina     izredna profesorica 0/67.3 SICRIS +386 (0)2 22 93 678 tina.klenovsek@um.si
dr. KLOKOČOVNIK Vesna     docentka 0/72 SICRIS +386 (0)2 22 93 708 vesna.klokocovnik@um.si
KOVŠE Gorazd      TEHNIČNO OSEBJE   +386 (0)2 22 93 764 gorazd.kovse@um.si
KORADE Tamara      01/78
CVU
  +386 (0)2 22 93 880 tamara.korade@um.si
cvu.fnm@um.si
doktorski.fnm@um.si
dr. KOZEL Peter    docent 0/76 SICRIS +386 (0)2 22 93 704 peter.kozel@um.si
dr. KOZMUS Andreja    docentka       andreja.kozmus@um.si
dr. KRALJ Samo     redni profesor 0/46.5 SICRIS +386 (0)2 22 93 897 samo.kralj@um.si
KRANER Mateja       RAČUNOVODSTVO 0/40.3   +386 (0)2 22 93 834 mateja.kraner1@um.si
dr. KRAŠNA Marjan     redni profesor K.0.17.1 SICRIS +386 (0)2 22 93 645 marjan.krasna@um.si
LIKAR Irena       PROJEKTNA PISARNA 01/78   +386 (0)2 22 93 833 irena.likar@um.si
dr. LIPOVEC Alenka      redna profesorica 01.12/2 SICRIS +386 (0)2 22 93 686 alenka.lipovec@um.si
LOPARIČ HERCOG Cecilija       REFERAT ZA ŠTUDENTSKE ZADEVE 0/40.2   +386 (0)2 22 93 879 cecilija.loparic@um.si
dr. MAJER KOVAČIČ Janja     docentka 01/24 SICRIS +386 (0)2 22 93 751 janja.majer@um.si
dr. MARKOVIČ Rene    docent 0/86.1 SICRIS +386 (0)2 22 93 727 rene.markovic@um.si
MEDVED Branko      TEHNIČNO OSEBJE   +386 (0)2 22 93 764 branko.medved@um.si
mag. MENCINGER VRAČKO Bojana     laborantka 0/101 SICRIS +386 (0)2 22 93 891 bojana.mencinger@um.si
dr. MILUTINOVIĆ Uroš     redni profesor K3 SICRIS +386 (0)2 23 55 606 uros.milutinovic@um.si
mag. MUNIŠIČ Boris       DEKANAT 0/38.3   +386 (0)2 22 93 832 boris.munisic@um.si
dr. MUŠKINJA Nenad     docent 01/21 SICRIS +386 (0)2 22 93 754 nenad.muskinja@um.si
NEMEC Andrej      laborant 0/46.4 SICRIS +386 (0)2 22 93 720 andrej.nemec@um.si
dr. PAUŠIČ Igor     docent 0/101 SICRIS +386 (0)2 22 93 694 igor.pausic@um.si
PERANIĆ Petra     laborantka 0/70   +386 (0)2 22 93 710  petra.peranic1@um.si
dr. PERC Matjaž     redni profesor 0/46.9 SICRIS +386 (0)2 22 93 893 matjaz.perc@um.si
dr. PESEK Igor     izredni profesor   SICRIS   igor.pesek@um.si
 dr. PIPENBAHER Nataša     docentka 0/73 SICRIS +386 (0)2 22 93 730 natasa.pipenbaher@um.si
dr. PLOJ VIRTIČ Mateja     redna profesorica 01/21 SICRIS +386 (0)2 22 93 754 mateja.plojvirtic@um.si
dr. PODLESNIK Jan     docent 0/67.3 SICRIS +386 (0)2 22 93 678 jan.podlesnik@um.si
 dr.  REPNIK Robert     redni profesor 0/86.1 SICRIS +386 (0)41 792 567 robert.repnik@um.si
POTRČ Melani    mlada raziskovalka 0/46.8   +386 (0)2 22 93 895 melani.potrc1@um.si
dr. REPOLUSK Polona    asistentka K0 SICRIS +386 (0)2 23 55 600 polona.repolusk@um.si
dr. RIZMAN ŽALIK Krista    izredna profesorica 0/99 SICRIS +386 (0)2 22 93 693 krista.zalik@um.si
dr. ROMANOVSKIJ Valerij     redni profesor Krekova 2, CAMTP SICRIS +386 (0)2 23 55 361 valerij.romanovskij@um.si
ROUDI Tomaž     laborant 0/96   +386 (0)2 22 93 691 tomaz.roudi@um.si
SAVIČ Andreja      laborantka 0/70   +386 (0)2 2293 710 andreja.savic@um.si
dr. SLAVINEC Mitja     redni profesor 0/46.6 SICRIS +386 (0)2 22 93 896 mitja.slavinec@um.si
dr. SZOLNOKI Attila Janos    znanstveni sodelavec       attila.szolnoki@um.si
dr. ŠAJNA Nina     izredna profesorica 0/75 SICRIS +386 (0)2 22 93 705 nina.sajna@um.si
 dr. ŠIPEK Mirjana     docentka 0/75 SICRIS +386 (0)2 22 93 705 mirjana.sipek1@um.si
ŠKET Monika       DEKANAT 0/38.5   +386 (0)2 22 93 737 monika.sket@um.si
dr. ŠKORNIK Sonja     izredna profesorica 0/74 SICRIS +386 (0)2 22 93 706 sonja.skornik@um.si
dr. ŠORGO Andrej     redni profesor 0/71 SICRIS +386 (0)2 22 93 709 andrej.sorgo@um.si
dr. ŠPERNJAK Andreja     izredna profesorica 0/104 SICRIS +386 (0)2 22 93 822 andreja.spernjak@um.si
dr. ŠTIRN Petra    asistentka       petra.stirn1@um.si
dr. TARANENKO Andrej     docent 01/71 SICRIS +386 (0)2 22 93 898 andrej.taranenko@um.si
dr. TKALEC Uroš     izredni profesor 0/46.7 SICRIS +386 (0)2 22 93 895 uros.tkalec@um.si
TRATNIK Nina      REFERAT ZA ŠTUDENTSKE ZADEVE 0/40.1   +386 (0)2 22 93 729 nina.tratnik1@um.si
dr. TRATNIK Niko    izredni profesor K5 SICRIS +386 (0)2 23 55 603 niko.tratnik@um.si
dr. TRČEK Janja     redna profesorica 01/26 SICRIS +386 (0)2 22 93 749 janja.trcek@um.si
UJČIČ Petra       KADROVSKA SLUŽBA 0/38.4   +386 (0)2 22 93 842 petra.ujcic@um.si
   dr. VAJDIČ Tadeja    asistentka 01/104 SICRIS +386 (0)2 22 93 822 tadeja.vajdic@um.si
dr. VAUPOTIČ Nataša     redna profesorica 0/46.6 SICRIS +386 (0)2 22 93 896 natasa.vaupotic@um.si
   VEGI KALAMAR Alen     asistent 0/107 SICRIS +386 (0)2 22 93 680 alen.vegi1@um.si
VELER Eva    asistentka 0/72   +386 (0)2 22 93 708 eva.veler1@um.si
dr. VESEL Aleksander     redni profesor K1 SICRIS +386 (0)2 23 55 601 aleksander.vesel@um.si
VRATAR Leon      PROJEKTNA PISARNA 01/78   +386 (0)2 23 93 838 leon.vratar@um.si
VODUŠEK JODL Marjana       RAČUNOVODSTVO 0/40.3   +386 (0)2 22 93 850 marjana.vodusek@um.si
ZEMLJAK Dejan     asistent 01/23 SICRIS +386 (0)2 22 93 860 dejan.zemljak1@um.si
dr. ZIDANŠEK Aleksander     redni profesor 0/46.5 SICRIS +386 (0)2 22 93 897 aleksander.zidansek@um.si
dr. ZMAZEK Blaž     redni profesor K1 SICRIS +386 (0)2 23 55 601 blaz.zmazek@um.si
dr. ZMAZEK Jan    asistent 0/45 SICRIS   jan.zmazek@um.si

Seznam zaposlenih na dan 18. 4. 2024

 

 

Accessibility