Nagrade in priznanja UM

2023
dr. NIKO TRATNIK – nagrada Univerze v Mariboru za znanstvenoraziskovalno, umetniško in izobraževalno delo
dr. SAMO KRALJ –  nagrada Univerze v Mariboru za znanstvenoraziskovalno, umetniško in izobraževalno delo

dr. SREČKO GLODEŽ – nagrada Univerze v Mariboru za sodelovanje z gospodarstvom in prenos znanja

LARA DROŽĐEK – rektorjeva nagrada
RENE GRIL ROGINA – nagrada Andreja Perlacha

2022
dr.BOŠTJAN BREŠAR –  nagrada Univerze v Mariboru za znanstvenoraziskovalno, umetniško in izobraževalno delo
dr. MARKO GOSAK – priznanje Univerze v Mariboru za znanstvenoraziskovalno, umetniško in izobraževalno delo

Jaša DIMIČ – rektorjeva nagrada
Eva CEPEC – nagrada Andreja Perlacha
Melani POTRČ – nagrada Andreja Perlacha

2021
Cecilija LOPARIČ HERCOG – nagrada Univerze v Mariboru za strokovno delo

Daša DONŠA – rektorjeva nagrada
Timon GRABOVAC – nagrada Andreja Perlacha
Peter GORIČAN – nagrada Andreja Perlacha
Melani POTRČ – nagrada Andreja Perlacha

2020
dr. Nataša VAUPOTIČ – nagrada Univerze v Mariboru za znanstvenoraziskovalno, umetniško in izobraževalno delo

Eva ZMAZEK – rektorjeva nagrada
Primož JOZIČ – nagrada Andreja Perlacha
Aleš ZVER– nagrada Andreja Perlacha

2019
Simon BREZOVNIK – rektorjeva nagrada
Boštjan LEMEŽ – nagrada Andreja Perlacha

2018
mag. Boris MUNIŠIČ – nagrada Univerze v Mariboru za strokovno delo
dr. Dušan DEVETAK – priznanje Univerze v Mariboru za znanstvenoraziskovalno, umetniško in izobraževalno delo
dr. Aleš FAJMUT – priznanje Univerze v Mariboru za znanstvenoraziskovalno, umetniško in izobraževalno delo

Daša ŠTESL – rektorjeva nagrada

2017
dr. Joso VUKMAN – zaslužni profesor

Jasmina FERME – rektorjeva nagrada
Saša HARKAI – nagrada Andreja Perlacha

2016
Vito ŠIMONKA – rektorjeva nagrada
Barbara SKOK – nagrada Andreja Perlacha

2015
dr. Matjaž PERC – nagrada Univerze v Mariboru za znanstvenoraziskovalno, umetniško in izobraževalno delo

Eva KLEMENČIČ – rektorjeva nagrada
Martin VOGRIN – nagrada Andreja Perlacha
Niko TRATNIK – nagrada Andreja Perlacha

2014
dr. Robert REPNIK – srebrni znak UM
dr. Jana AMBROŽIČ DOLINŠEK – bronasti znak UM
Ljudmila TERTINEK – srebrni ključ
Ernest KIDRIČ – bronasti ključ

Luka MESAREC – rektorjeva nagrada
Jernej ČINČ – nagrada Andreja Perlacha

2013
dr. Mateja PLOJ VIRTIČ – bronasti znak UM
Aleksandra CINGERLI – bronasti ključ

Tine CURK – rektorjeva nagrada
Nina SLAPŠAK – nagrada Andreja Perlacha

2012
dr. Samo KRALJ – zlati znak UM

dr. Franc JANŽEKOVIČ – srebrni znak UM
dr. Iztok BANIČ – bronasti znak UM
Marija GRČAR – zlati ključ
Cecilija LOPARIČ – srebrni ključ
mag Darja HRIBERŠEK – bronasti ključ

Anamarija JELER – rektorjeva nagrada
Asja KAMENŠEK – nagrada Andreja Perlacha

2011
Karin GRBEC – bronasti ključ
Sara Sabrina ZEMLJIČ – rektorjeva nagrada
Nejc ŠIROVNIK – nagrada Andreja Perlacha

2010
Tanja GOLOGRANC – rektorjeva nagrada
Matej MERHAR – nagrada Andreja Perlacha

2009
dr. Aleš FAJMUT – srebrni znak UM
dr. Matjaž PERC – bronasti znak UM

Gašper MEKIŠ – rektorjeva nagrada
Maja MARTINŠEK – nagrada Andreja Perlacha

2008
Mateja GRAŠIČ – nagrada Andreja Perlacha

2007
dr. Nataša VAUPOTIČ – srebrni znak UM
mag. Robert REPNIK – bronasti znak UM

Marko JAKOVAC –  – nagrada Andreja Perlacha


​​​​​Univerza v Mariboru v skladu s svojim Statutom podeljuje častne naslove, priznanja in nagrade. Namen podeljevanja je spodbujanje razvoja in zahvala za izjemne ali druge pomembne dosežke.

ČASTNI NASLOVI

Za izjemne in vrhunske dosežke, zasluge za razvoj Univerze v Mariboru ter večanje njenega ugleda, lahko Univerza v Mariboru  posameznim osebam, ki so lahko tudi tuji državljani,  podeli naslov častni doktor.

Z namenom posebnega priznanja za izredne uspehe, zasluge in dosežke podeljuje Univerza v Mariboru svojim visokošolskim učiteljem naslov zaslužni profesor.

Naslov zaslužni profesor se podeljuje za izjemne zasluge za razvoj Univerze v Mariboru, ki so plod dolgoletne izjemnosti kandidata in ki predstavljajo njegovo življenjsko delo, in sicer le upokojenim rednim profesorjem Univerze v Mariboru, ki so ob upokojitvi še tako aktivni, da želi Univerza v Mariboru nadaljevati sodelovanje z njimi.

Z namenom posebnega priznanja fizičnim osebam, ki niso zaposlene na Univerzi v Mariboru in pravnim osebam za njihove prispevke, ki so pomembneje prispevali k uveljavitvi in razvoju Univerze v Mariboru, se podeljuje naslov dobrotnik Univerze v Mariboru.

Naslov dobrotnik Univerze v Mariboru se lahko podeljuje fizičnim osebam in pravnim osebam za večjo finančno ali materialno pomoč oziroma donacijo Univerzi v Mariboru.

NAGRADE IN PRIZNANJA UNIVERZE V MARIBORU

Za izredne uspehe, dosežke in zasluge pri znanstvenoraziskovalnem, vzgojno-izobraževalnem, kulturno-umetniškem ali drugem delu, ki pomembneje prispevajo k celovitemu razvoju Univerze v Mariboru in njenih članic ali prispevajo k uspešnemu sodelovanju med Univerzo v Mariboru in drugimi organizacijami, gospodarskimi družbami ter skupnostmi z gospodarskega ali družbenega življenja, podeljuje Univerza v Mariboru nagrade in priznanja.

Vrste nagrad in priznanj UM so:

– Nagrada Univerze v Mariboru za znanstvenoraziskovalno, umetniško in izobraževalno delo,

– Nagrada Univerze v Mariboru  za sodelovanje z gospodarstvom in prenos znanja,

– Priznanje Univerze v Mariboru za znanstvenoraziskovalno, umetniško in izobraževalno delo,

– Nagrada Univerze v Mariboru za strokovno delo,

– Priznanje Univerze v Mariboru za strokovno delo,

– Svečana listina Univerze v Mariboru.

Nagrada in priznanje Univerze v Mariboru za znanstvenoraziskovalno, umetniško in izobraževalno delo ter Nagrada Univerze v Mariboru za sodelovanje  z gospodarstvom in prenos znanja​ se podelijo zaslužnim visokošolskim učiteljem, zanstvenim delavcem in visokošolskim sodelavcem.

 Nagrada in priznanje Univerzev Mariboru za strokovno delo se podelita drugim delavcem Univerze v Mariboru in njenih članic.

Svečana listina Univerze v Mariboru se podeli organizacijam, skupnostim, podjetjem, društvom in fizičnim osebam.

NAGRADE UNIVERZE V MARIBORU ŠTUDENTOM ZA ŠTUDIJSKO, RAZISKOVALNO IN UMETNIŠKO DELO, ZA RAZVOJ OBŠTUDIJSKIH DEJAVNOSTI IN ZA ŠPORTNE TER KULTURNE DOSEŽKE

Namen nagrad je spodbujanje čim višje kakovosti študija, ustvarjalnega vkljućevanja študentov v raziskovalno in umetniško delo ter udejstvovanje študentov na področjih, s katerimi se promovira ime Univerze v Mariboru.

Univerza v Mariboru podeljuje svojim študentom naslednje nagrade:

  • Rektorjevo nagrado za najboljše študijske uspehe študentov UM v vpisni generaciji,
  • nagrado Andreja Perlacha za najboljše raziskovalne in umetniške dosežke študentov posameznikov UM,
  • priznanje Andreja Perlacha za raziskovalno, umetniško, strokovno in razvojno dejavnost skupin študentov UM,
  • nagrade Leona Štuklja za najvidnejše športne uspehe študentov UM,
  • listino za izjemen prispevek k razvoju obštudijskih dejavnosti na UM,
  • listino za pomembne kulturne dosežke študentov UM,
  • listino za naj prostovoljca študenta UM.

Podelitev naslovov, priznanj in nagrad ureja Pravilnik o podelitvi častnih naslovov, priznanj in nagrad UM (UPB 1).pdf

Accessibility