Programska sveta fakultete

Programski svet FNM

Igor Akrapovič Direktor in lastnik, Akrapovič d. d.
Simona Biro Direktorica CEROP, Puconci
akad. prof. dr. Igor Emri Predsednik znanstvenega sveta pri Science Europe
mag. Benjamin Jošar Član uprave Triglav d.d.
Simona Kaligarič Zavod RS za varstvo narave
dr. Vinko Logaj Direktor Zavoda RS za šolstvo
mag. Damjan Seme Direktor DEM
Mitja Podgajski Direktor IDEA TV
red. prof. dr. Mitja Kaligarič  v. d. prodekana za znanstvenoraziskovalno in mednarodno dejavnost FNM UM
izr. prof. dr. Marko Jakovac v. d. prodekana za izobraževalno dejavnost FNM UM
izr. prof. dr. Mateja Ploj Virtič v. d. prodekanice za sodelovanje z gospodarstvom, mednarodne odnose in pedagoške študijske programe FNM UM
red. prof. dr. Nataša Vaupotič Dekanica FNM UM v obdobju 2007-2015
red. prof. dr. Mitja Slavinec Dekan FNM UM v obdobju 2015-2021

 

Programski svet za pedagoške študijske programe

Alenka Ambrož Jurgec Srednja gradbena šola Maribor
Roman Činč Gimnazija Murska Sobota
Franc Čuš Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
Marija Lešer III. gimnazija Maribor
dr. Marko Jagodič II. gimnazija Maribor
Herman Pušnik Prva gimnazija Maribor
doc. dr. Samo Repolusk Zavod Antona Martina Slomška Maribor
Ludvik Sukič Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota
Boštjan Šeruga Gimnazija Ptuj
dr. Anton Šepetavc I. gimnazija v Celju
izr. prof. dr. Andrej Flogie FNM UM
izr. prof. dr. Mateja Ploj Virtič v. d. prodekanice za sodelovanje z gospodarstvom, mednarodne odnose in pedagoške študijske programe FNM UM
izr. prof. dr. Marko Jakovac v. d. prodekana za izobraževalno dejavnost FNM UM

 

Accessibility