Založniški postopek

Založniški proces se praviloma prične s predložitvijo publikacije, lahko pa tudi na predlog urednika ali avtorja za pripravo publikacije. Publikacije, izdana na FNM pred izdajo pridobijo soglasje Senata FNM.

  • Glede na vsebino dela avtor pridobi soglasje oddelka ali programskega sveta.
  • Oddelek v primeru soglasja predlaga vsaj dva strokovna recenzenta in sklep skupaj s publikacijo posreduje Komisija za založniško dejavnost (KZD).
  • Ko KZD potrdi recenzenta, o tem obvesti oddelek. Avtor ali oddelek obvesti recenzenta in jima posreduje gradivo (obrazec za recenzijo).
  • Recenzirano in lektorirano publikacijo skupaj z recenzijami in predlogom vrste tipologije obravnava KZD, ki Senatu FNM priporoča ali odstvetuje izdajo publikacije.
  • Glede na stroške povezane s publikacijo avtor pridobi soglasje Poslovodnega odbora FNM.
  • Publikacijo z mnenjem KZD in potrjeno finančno konstrukcijo Poslovodnega odbora obravnava Senat FNM.

Podrobnosti so zapisane v Pravilniku o založniški dejavnosti na FNM UM in Priročniku za tiskanje.

Postopek na fakulteti je po potrditvi na Senatu FNM zaključen in se nadaljuje v okviru Univerzitetne založbe Univerze v Mariboru.

Vse potrebne informacije za nadaljevanje postopka so objavljene na povezavi: Informacije za avtorje | Univerzitetna založba Univerze v Mariboru (um.si)

Obrazci:

Elektronski naslov Komisije za založniško dejavnost: zaloznistvo.fnm@um.si

Accessibility