Založniški postopek

Založniški proces se praviloma prične s predložitvijo rokopisa, lahko pa tudi na predlog urednika ali avtorja za pripravo rokopisa. Dela izdana na FNM, pred izdajo pridobijo soglasje Senata FNM.

  • Glede na vsebino dela avtor pridobi soglasje oddelka ali programskega sveta.
  • Glede na stroške povezane s publikacijo avtor pridobi soglasje Poslovodnega odbora FNM.
  • Vlogo z rokopisom, soglasjem oddelka in poslovodnega odbora obravnava Komisija za znanstveno raziskovalno delo FNM (pokriva založniško dejavnost), na predlog komisije k izdaji poda soglasje Senat FNM.
  • Delo mora biti lektorirano in recenzirano.

Podrobnosti so zapisane v Pravilniku o založniški dejavnosti na FNM UM in Priročniku za tiskanje.