Podiplomski študijski programi

Kontakti:

v. d. prodekana
za izobraževalno dejavnost:

izr. prof. dr. Marko Jakovac
prodekan.fnm-izo@um.si
02 22 93 876

Referat za študentske zadeve
referat.fnm@um.si

Cecilija Loparič Hercog
cecilija.loparic@um.si
02 2293 879

Aleksandra Cingerli
aleksandra.cingerli@um.si
02 2293 779

Nina Tratnik
nina.tratnik1@um.si
02 2293 729

Uradne ure
- v prostoru referata štev. 0/40
- vsak delovni dan med 9. in 11. uro.

Center za vseživljenjsko učenje in Doktorski študij
cvu.fnm@um.si
doktorski.fnm@um.si

Tamara Korade
tamara.korade@um.si
02 2293 880

Magistrski študijski programi 2. stopnje (Bolonjski)

Enopredmetni pedagoški magistrski študijski programi 2. stopnje (bolonjski)

Stari dvopredmetni pedagoški študijski programi 2. stopnje:

Zaradi postopnega opuščanja veljajo naslednje spremembe:
 – od štud. l. 2020/21 ni več možen vpis v 1. letnik.
– od štud. l. 2021/22 ni več možen vpis v 2. letnik.

NOVO: Obvestilo o prenehanju izvajanja dvopredmetnih študijskih programov druge stopnje (objavljeno 8. 4. 2020)

Ukinitev in rok za diplomiranje na dvopredmetnih študijskih programih druge stopnje

Nadaljevanje in zaključevanje bolonjskih dvopredmetnih študijskih programov prve in druge stopnje (KLIK)
Zaključevanje dvopredmetnih študijskih programov prve in druge stopnje (KLIK)

Dvopredmetne študijske programe 2. stopnje je mogoče poljubno vezati v okviru dvopredmetnih študijskih programov 2. stopnje Fakultete za naravoslovje in matematiko. To pomeni, da kandidat izmed razpisanih dvopredmetnih študijskih programov izbere poljubna dva, ki skupaj tvorita celoto.

Dvopredmetne študijske programe 2. stopnje Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru je mogoče vezati z izbranimi pedagoškimi in nepedagoškimi dvopredmetnimi študijskimi programi 2. stopnje Filozofske fakultete Univerze v Mariboru.

Oddelek za biologijo

Oddelek za fiziko

Oddelek za matematiko in računalništvo

Oddelek za tehniko

Moja um na fnm

Študent za en dan

moja.UM

UI v pedagoškem procesu

FNM brošure

Alumni

FNM Novice

Dianoia

Accessibility