Obrazci

Kontakti:

v. d. prodekana
za izobraževalno dejavnost:

izr. prof. dr. Marko Jakovac
prodekan.fnm-izo@um.si
02 22 93 876

Referat za študentske zadeve
referat.fnm@um.si

Cecilija Loparič Hercog
cecilija.loparic@um.si
02 2293 879

Aleksandra Cingerli
aleksandra.cingerli@um.si
02 2293 779

Nina Tratnik
nina.tratnik1@um.si
02 2293 729

Uradne ure
- v prostoru referata štev. 0/40
- vsak delovni dan med 9. in 11. uro.

Center za vseživljenjsko učenje in Doktorski študij
cvu.fnm@um.si
doktorski.fnm@um.si

Tamara Korade
tamara.korade@um.si
02 2293 880

ZAKLJUČEK ŠTUDIJA  

Navodila in Pravilniki

Obrazci za zaključek dodiplomskega študija na študijskih programih 1. stopnje

Obrazci za zaključek podiplomskega študija na študijskih programih 2. stopnje in EMAG študijskem programu

ZAKLJUČEK NA ŠTUDIJSKIH  PROGRAMIH  3. STOPNJE

DOKTORSKA ŠOLA UM: zanimivosti, uporabne informacije in povezave

DOKTORSKI ŠTUDIJ
Postopki zaključka študija na daljavo na študijskih programih 3. stopnje FNM UM 
Pravilnik o doktorskem študiju na Univerzi v Mariboru 012/2018/1
– Spremembe in dopolnitve Pravilnika o doktorskem študiju na Univerzi v Mariboru št. 012/2018/1 (veljajo od 4. 7. 2019)
– Pravilnik o doktorskem študiju – neuradno prečiščeno besedilo NPB2

Navodila in obrazci ter sklepi
PRIJAVA TEME doktorske disertacije
ODDAJA doktorske disertacije

Sklep Senata FNM v zvezi z uporabo tujega jezika

Navodila za oddajo doktorske disertacije v obliki znanstvenih del:
Sklep Senata FNM

Navodilo za preverjanje izpolnjevanja pogojev za promocijo

Interventni ukrep – sklep Senata UM glede oddaje doktorske disertacije

 

Moja um na fnm

Študent za en dan

moja.UM

UI v pedagoškem procesu

FNM brošure

Alumni

FNM Novice

Dianoia

Accessibility