Enovit magistrski študijski program

Kontakti:

v. d. prodekana
za izobraževalno dejavnost:

izr. prof. dr. Marko Jakovac
prodekan.fnm-izo@um.si
02 22 93 876

Referat za študentske zadeve
referat.fnm@um.si

Cecilija Loparič Hercog
cecilija.loparic@um.si
02 2293 879

Aleksandra Cingerli
aleksandra.cingerli@um.si
02 2293 779

Nina Tratnik
nina.tratnik1@um.si
02 2293 729

Uradne ure
- v prostoru referata štev. 0/40
- vsak delovni dan med 9. in 11. uro.

Center za vseživljenjsko učenje in Doktorski študij
cvu.fnm@um.si
doktorski.fnm@um.si

Tamara Korade
tamara.korade@um.si
02 2293 880

Enoviti (5-letni pedagoški) magistrski študijski program Predmetni učitelj

Dvopredmetne usmeritve:

 • Izobraževalna biologija
 • Izobraževalna fizika
 • Izobraževalna kemija
 • Izobraževalna matematika
 • Izobraževalno računalništvo
 • Izobraževalna tehnika

Predmetnik enovitega magistrskega študijskega programa Predmetni učitelj predstavljajo:

 • vsi predmeti skupnega splošno-pedagoškega modula ter
 • predmeti obeh usmeritev.

Povezava na predmetnik

Študijski program je akreditirala Nacionalna agencija za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) in je bil leta 2015 vpisan v razvid študijskih programov pri Ministrstvu za šolstvo.

Klasifikacija KLASIUS-P: 14 Izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev
Klasifikacija KLASIUS-P 16: 0114 – Izobraževanje učiteljev s predmetno specializacijo

Vodja: red. prof. dr. Robert Repnik, robert.repnik@um.si
Pomočnik: doc. dr. Andrej Flogie, andrej.flogie@um.si

Trajanje študija: 5 let, 10 semestrov, 300 ECTS

Strokovni naslov:

 • magister profesor predmeta A* in predmeta B*
 • magistrica profesorica predmeta A* in predmeta B*
 • okrajšava: mag. prof. predmeta A* in predmeta B*

* Naslov in okrajšava se določita glede na izbrana predmeta: matematika, fizika, biologija, kemija, računalništvo, tehnika
Splošne kompetence diplomanta

Predmetno specifične kompetence diplomanta

Pogoji za vpis

Pogoji za napredovanje

Določbe o prehodih med programi

Študijske usmeritve s predmetnikom

Shema študijskega programa Predmetni učitelj (PDF)

Študijski program Predmetni učitelj je sestavljen iz dveh obveznih usmeritev, ki ju kandidat izbere iz nabora usmeritev ob vpisu v program in obveznega splošno pedagoškega modula. Študij se zaključi z magistrskim delom in magistrsko seminarsko nalogo. Študijski program Predmetni učitelj je zastavljen po naslednji shemi:

Enoviti (5 letni) magistrski študijski program Predmetni učitelj (opis)

Stran nazadnje posodobljena: 22. 2. 2022

Oddelek za biologijo

Oddelek za fiziko

Oddelek za matematiko in računalništvo

Oddelek za tehniko

Moja um na fnm

Študent za en dan

moja.UM

UI v pedagoškem procesu

FNM brošure

Alumni

FNM Novice

Dianoia

Accessibility