CVU

Kontakti:

v. d. prodekana
za izobraževalno dejavnost:

izr. prof. dr. Marko Jakovac
prodekan.fnm-izo@um.si
02 22 93 876

Referat za študentske zadeve
referat.fnm@um.si

Cecilija Loparič Hercog
cecilija.loparic@um.si
02 2293 879

Aleksandra Cingerli
aleksandra.cingerli@um.si
02 2293 779

Nina Tratnik
nina.tratnik1@um.si
02 2293 729

Uradne ure
- v prostoru referata štev. 0/40
- vsak delovni dan med 9. in 11. uro.

Center za vseživljenjsko učenje in Doktorski študij
cvu.fnm@um.si
doktorski.fnm@um.si

Tamara Korade
tamara.korade@um.si
02 2293 880

Javni razpis študijskih pomoči za subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev v študijskem letu 2023/24

16. 6. 2023 je bil v Uradnem listu RS in na spletnih straneh ministrstva na naslovu https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-vzgojo-in-izobrazevanje/javne-objave/ objavljen Javni razpis študijskih pomoči za subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev v študijskem letu 2023/24. Predmet tega javnega razpisa so tudi študijski programi za izpopolnjevanje, ki jih izvaja naša fakulteta.
V skladu s Pravilnikom o dodeljevanju študijskih pomoči strokovnim delavcem na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 106/10 in 190/20) imajo pravico do študijske pomoči kandidati, ki so zaposleni v vrtcu ali šoli, ki izvaja javno službo, ter izpolnjujejo druge pogoje, določene s tem pravilnikom in z razpisom, študijska pomoč pa je namenjena subvencioniranju izobraževanja.
Zadnji rok za oddajo vlog na javni razpis je 15. 11. 2023.

[INFORMACIJA Za zaposlene v sistemu vzgoje in izobraževanja]

Od šolskega leta 2015/2016 je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport spremenilo pravila prijave na seminarje in programe izobraževanja. Na izobraževanje vas lahko prijavi le vaš/-a ravnatelj/-ica oz. pooblaščena oseba VIZ. Ob prijavi šola nima nobenih finančnih obveznosti do vašega izobraževanja, ampak le zagotavljajo, da so seznanjeni z vašim izobraževanjem in da vam omogočijo morebitne službene odsotnosti.
Prijave na seminarje in izobraževanja se nahajajo na: https://lim3.mss.edus.si/katis/Uvodna.aspx
Če imate pri prijavi težave, se obrnite na: Vida Trilar 01 4005 233 ali na e-naslov katis.mizs@gov.si
Programov izpolnjevanja se lahko udeležite tudi kandidati, ki niste zaposleni v sistemu vzgoje in izobraževanja. Če se želite prijaviti, le-to sporočite preko e-pošte: cvu.fnm@um.si.

Vseživljenjsko učenje – stalno strokovno izpopolnjevanje

 

Naslov: Center za vseživljenjsko učenje
Fakulteta za naravoslovje in matematiko
Koroška cesta 160
2000 Maribor
Vodja centra: Tamara Korade
Telefon: 02/2293 831
E-naslov: cvu.fnm@um.si 

Oddelek za biologijo

Oddelek za fiziko

Oddelek za matematiko in računalništvo

Oddelek za tehniko

Moja um na fnm

Študent za en dan

moja.UM

UI v pedagoškem procesu

FNM brošure

Alumni

FNM Novice

Dianoia

Accessibility