Komisija za študijske zadeve

Kontakti:

v. d. prodekana
za izobraževalno dejavnost:

izr. prof. dr. Marko Jakovac
prodekan.fnm-izo@um.si
02 22 93 876

Referat za študentske zadeve
referat.fnm@um.si

Cecilija Loparič Hercog
cecilija.loparic@um.si
02 2293 879

Aleksandra Cingerli
aleksandra.cingerli@um.si
02 2293 779

Nina Tratnik
nina.tratnik1@um.si
02 2293 729

Uradne ure
- v prostoru referata štev. 0/40
- vsak delovni dan med 9. in 11. uro.

Center za vseživljenjsko učenje in Doktorski študij
cvu.fnm@um.si
doktorski.fnm@um.si

Tamara Korade
tamara.korade@um.si
02 2293 880

Komisija za študijske zadeve

 • v. d. prodekana, izr. prof. dr. Marko Jakovac, predsednik,
 • doc. dr. Kosta Dolenc,
 • doc. dr. Mateja Grašič,
 • izr. prof. dr. Tina Klenovšek,
 • red. prof. dr. Nataša Vaupotič,
 • Maša Galun, študentka,
 • Mo Lipovec, študentka.

Komisija je imenovana za dobo štirih let, tj. do 25. 11. 2026. Mandat študentov traja leto dni tj. do 25. 10. 2024.
Komisijo vodi v. d. prodekana, ki ima mandat do 31. 12. 2024.

Statut UM (317. člen) 
Komisija za študijske zadeve ima sedem članov in jo sestavljajo: prodekan za izobraževalno dejavnost, štirje člani, ki jih imenuje Senat fakultete izmed visokošolskih učiteljev oziroma znanstvenih delavcev ter dva študenta. Mandatna doba članov komisij traja štiri leta, mandat članov iz vrst študentov pa eno leto. Člani komisij so lahko po preteku te dobe ponovno imenovani.

Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru obravnava študijske programe in izpitni režim in druga vprašanja s področja visokošolskega izobraževanja in daje Senatu Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru predloge in mnenja. Poleg navedenega Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru obravnava in odloča o prošnjah v primerih:

 • izjemnega napredovanja v višji letnik
 • ponavljanja letnika
 • hkratnega izobraževanja po dveh ali več študijskih programih
 • nadaljevanja študija po prekinitvi
 • hitrejšega napredovanja
 • opravljanja izpitov iz učnih enot višjega letnika
 • podaljšanjem statusa študenta
 • pridobitve statusa invalida
 • pridobitve posebnega statusa študenta
 • prehodih iz enega v drug študijski program.

Prošnje se naslovijo na Komisijo za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru, Koroška cesta 160, 2000 Maribor.

Študenti dvopredmetnih študijskih programov, ki jih izvaja Fakulteta za naravoslovje in matematiko v povezavi s Filozofsko fakulteto oddate prošnjo v referat matične fakultete, referat jo posreduje na ustrezno komisijo za študijske zadeve:

 • o izjemni odobritvi vpisa študenta v višji letnik z manjkajočimi obveznostmi odloča komisija za študijske zadeve tiste fakultete, ki izvaja študijski program na katerem vam manjka obveznost,
 • o podaljšanju statusa študenta odloča komisija za študijske zadeve matične fakultete,
 • o ponovnem vpisu v letnik odloča komisija za študijske zadeve matične fakultete.

Prošnje je potrebno oddati na ustreznih, v ta namen pripravljenih obrazcih: 

NAVODILA ZA PRESOJO PROŠENJ ŠTUDENTOV TER UPRAVIČENIH RAZLOGOV SKLADNO S 85., 121. IN 212. ČLENOM STATUTA UM
Izpis sklepa Stališč za presojo prošenj

Terminski plan sej KŠZ FNM 2023-2024

torek, 24. 10. 2023
četrtek, 23.11.2023
četrtek, 21. 12. 2023
četrtek, 25. 1. 2024
četrtek, 22. 2. 2024
četrtek, 21. 3. 2024
četrtek, 25. 4. 2024
četrtek, 23. 5. 2024
četrtek, 20. 6. 2024
ponedeljek, 9. 9. 2024
torek, 24. 9. 2024

Zapisniki:

Zapisnik 6. pisne seje KŠZ FNM – 29. 5. 2024
Zapisnik 14. redne seje KŠZ FNM – 24. 4. 2024
Zapisnik 5. pisne seje KŠZ FNM – 22. 3. 2024
Zapisnik 13. redne seje KŠZ FNM – 22. 2. 2024
Zapisnik 12. redne seje KŠZ FNM – 25. 1. 2024
Zapisnik 11. redne seje KŠZ FNM – 21. 12. 2023
Zapisnik 10. redne seje KŠZ FNM – 23. 11. 2023
Zapisnik 4. pisne seje KŠZ FNM – 4. 10. 2023
Zapisnik 3. pisne seje KŠZ FNM – 28. 9. 2023
Zapisnik 8. redne seje KŠZ FNM – 21. 9. 2023
Zapisnik 7. redne seje KŠZ FNM – 7. 9. 2023         UREDITEV VPISA (klik)
Zapisnik 6. redne seje KŠZ FNM – 15. 6. 2023
Zapisnik 2. pisne seje KŠZ FNM – 27. 6. 2023
Zapisnik 5. redne seje KŠZ FNM – 31. 5. 2023
Zapisnik 1. izredne seje KŠZ FNM – 8. 5. 2023
Zapisnik 4. redne seje KŠZ FNM – 28. 3. 2023
Zapisnik 3. redne seje KŠZ FNM – 21. 2. 2023
Zapisnik 1. pisne seje KŠZ FNM – 26. 1. 2023
Zapisnik 2. redne seje KŠZ FNM – 18. 1. 2023
Zapisnik konstitutivne seje KŠZ FNM – 7. 12. 2022


Zapisniki KŠZ 2019 – 2022

Zapisniki KŠZ 2015 – 2019

Zapisniki KŠZ 2007 – 2014

Moja um na fnm

Študent za en dan

moja.UM

UI v pedagoškem procesu

FNM brošure

Alumni

FNM Novice

Dianoia

Accessibility