Študijski program je akreditirala Nacionalna agencija za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) in je bil leta 2008 vpisan v razvid študijskih programov pri Ministrstvu za šolstvo.

Klasifikacija KLASIUS-P: 46 Matematika in statistika
Klasifikacija KLASIUS-P 16: 0541 – Matematika

Vodja: red. prof. dr. Matej Brešar, matej.bresar@um.si
Pomočnica: doc. dr. Mateja Grašič, mateja.grasic@um.si

Trajanje študija: 3 leta, 6 semestrov, 180 ECTS

Strokovni naslov:

  • Diplomirani matematik (UN) – dipl. mat. (UN)
  • Diplomirana matematičarka (UN) – dipl. mat. (UN)

 

Opredelitev temeljnih ciljev programa

Predmetnik s kreditnim ovrednotenjem študijskih obveznosti

Pogoji za vpis

Pogoji za napredovanje po programu

Določbe o prehodih med programi

Accessibility