Program potrjen na SVŠ: 16. 10 2007 in vpisan v razvid študijskih programov na MVZT: 14. 1. 2008

NAKVIS podaljšal akreditacijo programu za 7 let: 11. 3. 2015

Vodja: izr. prof. dr. Marko Jakovac, marko.jakovac@um.si

Trajanje študija: 3 leta, 6 semestrov, 180 ECTS

Strokovni naslov:

  • Diplomirani matematik (UN) – dipl. mat. (UN)
  • Diplomirana matematičarka (UN) – dipl. mat. (UN)

 

Opredelitev temeljnih ciljev programa

Predmetnik s kreditnim ovrednotenjem študijskih obveznosti

Pogoji za vpis

Pogoji za napredovanje po programu

Določbe o prehodih med programi