Študijski program druge stopnje Fizika

Program potrjen na SVŠ: 8.12.2006 in vpisan v razvid študijskih programov na MVZT: 6.7.2007

       NAKVIS podaljšal akreditacijo programu za 7 let: 21.3.2013

Koordinatorja: red. prof. dr. Nataša Vaupotič, natasa.vaupotic@um.si
                       doc. dr. Aleš Fajmut, ales.fajmut@um.si

Trajanje študija: 2 leti, 4 semestri, 120 ECTS

Strokovni naslov:

  • Magister fizike – mag. fiz.
  • Magistrica fizike – mag.fiz.

 

Opredelitev temeljnih ciljev programa

Predmetnik s kreditnim ovrednotenjem študijskih obveznosti

Pogoji za vpis

Pogoji za napredovanje po programu

Določbe o prehodih med programi