Študijski program druge stopnje Fizika

Študijski program je akreditirala Nacionalna agencija za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) in je bil leta 2007 vpisan v razvid študijskih programov pri Ministrstvu za šolstvo.

Klasifikacija KLASIUS-P: 44 Fizikalne in kemijske vede
Klasifikacija KLASIUS-P 16: 0533 – Fizika

Vodja: doc. dr. Aleš Fajmut, ales.fajmut@um.si
Pomočnik vodje: izr. prof. dr. Marko Gosak

Trajanje študija: 2 leti, 4 semestri, 120 ECTS

Strokovni naslov:

  • Magister fizike – mag. fiz.
  • Magistrica fizike – mag.fiz.

 

Opredelitev temeljnih ciljev programa

Predmetnik s kreditnim ovrednotenjem študijskih obveznosti

Pogoji za vpis

Pogoji za napredovanje po programu

Določbe o prehodih med programi

Accessibility