Študijski program 3. stopnje Tehnika – področje izobraževanja (doktorska šola)

 

Program potrjen na SVŠ: 12.3.2009 in vpisan v razvid študijskih programov na MVZT: 20.5.2009

NAKVIS podaljšal akreditacijo programu za 7 let: 20. 10. 2016
Prenova potrjena na Senatu UM: 28. 11. 2017

Vodja študijskega programa: red. prof. ddr. Boris Aberšek
Koordinator študijskega programa: doc. dr. Kosta Dolenc, kosta.dolenc@um.si
Trajanje študija: 4 leta (8 semestrov)
Število kreditnih točk ECTS: 240
Pridobljeni strokovni naslov: doktor znanosti, doktorica znanosti, dr.

 

Predmetnik s kreditnim ovrednotenjem študijskih obveznosti

Pogoji za vpis

Pogoji za napredovanje po programu

Določbe o prehodih med programi

 

več o študiju tehnike …