Pedagoški enopredmetni študijski program druge stopnje Izobraževalna tehnika

Program potrjen na SVŠ: 25. 2. 2010 in vpisan v razvid študijskih programov na MVZT: 12.8.2010

NAKVIS podaljšal akreditacijo programu dne 21. 9. 2017 za nedoločen čas.

Vodja: izr. prof. dr. Mateja Ploj Virtič, mateja.plojvirtic@um.si

Trajanje študija: 2 leti, 4 semestri, 120 ECTS

Strokovni naslov:

  • Magister profesor tehnike – mag. prof. teh.
  • Magistrica profesorica tehnike – mag. prof. teh.

 

Opredelitev temeljnih ciljev programa

Predmetnik s kreditnim ovrednotenjem študijskih obveznosti

Pogoji za vpis

Pogoji za napredovanje po programu

Določbe o prehodih med programi

 

več o študiju tehnike …