Pedagoški enopredmetni študijski program druge stopnje Izobraževalna matematika

Program potrjen na NAKVIS: 17.6.2010 in vpisan v razvid študijskih programov na MVZT: 19.8.2010

NAKVIS podaljšal akreditacijo programu dne 21. 9. 2017 za nedoločen čas.

Vodja: doc. dr. Bojan Hvala, bojan.hvala@um.si

Trajanje študija: 2 leti, 4 semestri, 120 ECTS

Strokovni naslov:

  • Magister profesor matematike – mag. prof. mat.
  • Magistrica profesorica matematike – mag. prof. mat.

 

Opredelitev temeljnih ciljev programa

Predmetnik s kreditnim ovrednotenjem študijskih obveznosti

Pogoji za vpis

Pogoji za napredovanje po programu

Določbe o prehodih med programi