Pedagoški enopredmetni študijski program druge stopnje Izobraževalna matematika

Študijski program je akreditirala Nacionalna agencija za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) in je bil leta 2010 vpisan v razvid študijskih programov pri Ministrstvu za šolstvo.

Klasifikacija KLASIUS-P: 14 Izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev
Klasifikacija KLASIUS-P 16: 0114 – Izobraževanje učiteljev s predmetno specializacijo

Vodja: red. prof. dr. Alenka Lipovec, alenka.lipovec@um.si
Pomočnik: doc. dr. David Gajser, david.gajser@um.si

Trajanje študija: 2 leti, 4 semestri, 120 ECTS

Strokovni naslov:

  • Magister profesor matematike – mag. prof. mat.
  • Magistrica profesorica matematike – mag. prof. mat.

 

Opredelitev temeljnih ciljev programa

Predmetnik s kreditnim ovrednotenjem študijskih obveznosti

Pogoji za vpis

Pogoji za napredovanje po programu

Določbe o prehodih med programi

Accessibility