Program potrjen na SVŠ: 14. 12. 2007 in vpisan v razvid študijskih programov na MVZT: 11. 1. 2008

NAKVIS podaljšal akreditacijo programu za 7 let: 11. 3. 2015

Vodja: red. prof. dr. Mitja Kaligarič, mitja.kaligaric@um.si

Trajanje študija: 3 leta, 6 semestrov, 180 ECTS

Strokovni naslov:

  • Diplomirani ekolog naravovarstvenik (UN) – dipl. ekol. naravov. (UN)
  • Diplomirana ekologinja naravovarstvenica (UN) – dipl. ekol. naravov. (UN)

Opredelitev temeljnih ciljev programa

Predmetnik s kreditnim ovrednotenjem študijskih obveznosti

Pogoji za vpis

Pogoji za napredovanje po programu

Določbe o prehodih med programi