Študijski program je akreditirala Nacionalna agencija za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) in je bil leta 2008 vpisan v razvid študijskih programov pri Ministrstvu za šolstvo.

Klasifikacija KLASIUS-P: 42 Vede o živi naravi
Klasifikacija KLASIUS-P 16: 0521 – Okoljske znanosti

Vodja: red. prof. dr. Mitja Kaligarič, mitja.kaligaric@um.si

Trajanje študija: 3 leta, 6 semestrov, 180 ECTS

Strokovni naslov:

  • Diplomirani ekolog naravovarstvenik (UN) – dipl. ekol. naravov. (UN)
  • Diplomirana ekologinja naravovarstvenica (UN) – dipl. ekol. naravov. (UN)

Opredelitev temeljnih ciljev programa

Predmetnik s kreditnim ovrednotenjem študijskih obveznosti

Pogoji za vpis

Pogoji za napredovanje po programu

Določbe o prehodih med programi

Accessibility