Komisija za kakovost FNM

Komisija za kakovost je bila imenovana za dobo štirih let, to je do 01. 02. 2019, v naslednji zasedbi:

Predsednik: prof. dr. Samo Kralj

Ostali člani komisije:

  • doc. dr. Daniel Eremita
  • asist. Branko Bakan
  • strokovni svetnik mag. Gorazd Gumzej
  • Ljudmila Tertinek, predstavnica strokovnih služb
  • Barbara Stupan, študentka (mandat do 25. 10. 2019)
  • Karin Rajh, študentka (mandat do 25. 10. 2019)

 

Poslovnik kakovosti FNM

Senat FNM UM je na 30. redni seji, dne 26.06.2013 sprejel Poslovnik kakovosti FNM UM

 

Samoevalvacijska poročila FNM

 

Zapisniki: