Komisija za ocenjevanje kakovosti

Komisija za kakovost ima mandat od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2026, v naslednji zasedbi:

Predsednica: red. prof. dr. Nataša Vaupotič

Ostali člani komisije:

  • izr. prof. dr. Dominik Benkovič – namestnik predsednice
  • asist. Dejan Zemljak – član
  • asist. Mirjana Šipek – članica
  • Petra Ujčič – predstavnica strokovnih služb
  • Mo Lipovec, študentka (mandat do 25. 10. 2023)
  • Klemen Tršinar, študent (mandat do 25. 10. 2023)

 

Poslovnik kakovosti FNM

Senat FNM UM je na 30. redni seji, dne 26.06.2013 sprejel Poslovnik kakovosti FNM UM

 

Samoevalvacijska poročila FNM

 

Zapisniki:

 
 
 
Accessibility