Komisija za ocenjevanje kakovosti

Komisija za kakovost je bila imenovana za dobo štirih let, to je do 1. 2. 2023, v naslednji zasedbi:

Predsednik: doc. dr. Daniel Eremita

Ostali člani komisije:

  • red. prof. dr. Samo Kralj, namestnik predsednika
  • strokovni svetnik mag. Gorazd Ivan Gumzej
  • asist. Mirjana Šipek
  • Ljudmila Tertinek, predstavnica strokovnih služb
  • Daša Donša, študentka (mandat do 25. 10. 2021)
  • Klemen Tršinar, študent (mandat do 25. 10. 2021)

 

Poslovnik kakovosti FNM

Senat FNM UM je na 30. redni seji, dne 26.06.2013 sprejel Poslovnik kakovosti FNM UM

 

Samoevalvacijska poročila FNM

 

Zapisniki: