Obrazci in navodila

ŠTUDIJSKI PROGRAMI 2. STOPNJE:

Diplomski postopek

Navodila o zaključku študija na študijskih programih 1. stopnje in postopku priprave in zagovora magistrskega dela na študijskih programih 2. stopnje FNM UM
Navodila o preverjanju plagiatov

Pravilnik o postopku priprave in zagovora zaključnega dela na študijskih programih prve in druge stopnje Univerze v Mariboru

Pedagoška praksa:

 

DOKTORSKI ŠTUDIJ:

Sklep senata FNM v zvezi z uporabo tujega jezika

Pravilnik o postopku priprave in zagovora doktorske disertacije:

Navodila za izdelavo doktorske disertacije (povzeto iz Pravilnika o postopku priprave in zagovora doktorske disertacije št. A 7/2008-41 AG in Sprememb in dopolnitev Pravilnika o postopku priprave in zagovoru doktorske disertacije št. A7/2008-41 AG):

 

PRAVILNIKI IN NAVODILA:

Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja:

Pravilnik o priznavanju tujega izobraževanja na UM

Pravilnik o priznavanju znanj in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v študijski program

Pravilnik o izdelavi diplomskih del vseh stopenj študija v tujem jeziku na UM

Navodila o pripravi in oddaji e-diplom

 

OSTALI DOKUMENTI:

Univerzalna prošnja za izjemne odobritve vpisa študenta v višji letnik, za ponavljanje letnika, za podaljšanje statusa študenta

Soglasje za opravljanje obveznosti na drugih študijskih programih

Prijavnica

Prošnja za priznanje izpita

Spletno mesto za svoje delovanje uporablja piškotke. Več o piškotkih.