1. 1. 2024 je Univerza v Mariboru praznovala Rektorjev dan 2024, v okviru katerega so bila podeljena pomembna priznanja oz. nagrade.
  • Perlachovo nagrado za študijsko leto 2022/2023 za raziskovalno delo na področju naravoslovnih in matematičnih vede je prejel RENE GRIL ROGINA.
  • Rektorjevo nagrado za najboljše študijske uspehe študentov Univerze v Mariboru v svoji vpisni generaciji na podlagi predlogov matičnih fakultet je prejela LARA DROŽĐEK.
  • Priznanje Univerze v Mariboru za znanstvenoraziskovalno, umetniško in izobraževalno delo je za izjemne uspehe, dosežke in zasluge prejel izr. prof. dr. NIKO TRATNIK.

Izr. prof. dr. Niko Tratnik deluje na področju diskretne matematike, natančneje teorije grafov. Pri tem ga še posebej zanima področje kemijske teorije grafov, ki proučuje razne koncepte na grafih z možnostjo uporabe v kemiji in sorodnih disciplinah. V zadnjih letih se je dr. Tratnik tako ukvarjal z nekaterimi konkretnimi aplikacijami teorije grafov v kemiji, kar se povezuje s področjem statistike. Ukvarja se tudi z uporabo topoloških deskriptorjev v kompleksnih omrežjih

  • Nagrado Univerze v Mariboru za znanstvenoraziskovalno, umetniško in izobraževalno delo za vrhunske uspehe, dosežke in zasluge je prejel prof. dr. SAMO KRALJ.

Prof. dr. Kralj je izvrsten raziskovalec in pedagog, svoje raziskovalno in izobraževalno delo pa zelo uspešno usklajuje tudi s številnimi zadolžitvami na fakulteti in univerzi. Je pobudnik in glavni kreator doktorskega študija fizike na UM, ki ga vodi še zdaj. Svoje bogato znanje z različnih področij fizike uspešno prenaša tako na študente fizike kot tudi na širšo javnost preko svojih številnih raznovrstnih aktivnosti na področju popularizacije znanosti.

  • Nagrado Univerze v Mariboru za sodelovanje z gospodarstvom in prenos znanja je prejel prof. dr. SREČKO GLODEŽ.

Prof. dr. Srečko Glodež je eden vodilnih strokovnjakov s področja konstruiranja, utrujanja, mehanike loma ter dimenzioniranja strojnih delov in konstrukcij. Kot vodja Laboratorija za vrednotenje konstrukcij je na podlagi svojih znanj vzpostavil zelo uspešno sodelovanje z gospodarstvom tako doma kot tudi v tujini. Z industrijskim okoljem odlično sodeluje, predvsem na področju dimenzioniranja dinamično obremenjenih strojnih delov in konstrukcij (v zadnjih 15 letih je uspešno zaključil preko 110 industrijskih projektov).

Čestitamo vsem nagrajencem!

FOTOGALERIJA DOGODKA

Accessibility