Med 14. in 16. februarjem 2024 je v Mariboru potekal IX. kongres Mikrobiološkega društva Slovenije, ki so se ga udeležili:

  • red. prof. dr. Janja Trček (Oddelek za biologijo) z vabljenim predavanjem z naslovom Bakterijska nanoceluloza proizvedena na živilskem odpadu: material s široko uporabno vrednostjo,
  • Melani Potrč (doktorska študentka Oddelka za fiziko) s predavanjem z naslovom G-kvadrupleksi v patogenih organizmih,
  • Bernarda Karničnik (študentka Oddelka za biologijo) s plakatom z naslovom Hruškov in jabolčno-grozdni kis: vir industrijsko zanimivih sevov iz rodov Acetobacter, Novacetimonas in Komagataeibacter,
  • Alja Ribič (študentka Oddelka za biologijo) s plakatom z naslovom Uporaba medgenske regije 16S–23S rDNA za neposredno vrstno identifikacijo sestave ocetnokislinske bakterijske populacije,
  • Klemen Tršinar (študent Oddelka za biologijo) s plakatom z naslovom Bakterija Clostridioides difficile v domačih kompostnikih in malih sesalcih.

Več o njihovem raziskovalnem delu si lahko preberete v Knjigi povzetkov.

Accessibility