V okviru pilotnega projekta Naravoslovno-matematične vsebine za razvoj digitalnih kompetenc je bila 21.2.2024, na FGPA UM, za širšo javnost izvedena druga okrogla miza.

Moderator okrogle mize je bil: doc. dr. Borut Macuh, nadomestni član projektnega sveta, FGPA

Na začetku srečanja je vodja projekta doc. dr. Eva Klemenčič predstavila projekt NOO z dosedanjimi rezultati in glavni cilj. Nato je sledila predstavitev pred. dr. Irene Hrastnik Ladinek, prof. mat. izsledkov rezultatov anket, ki so jih izvedli z bruci (vzorec 104) in diplomanti (vzorec 21) FGPA UM.

Udeleženci okrogle mize so bili:

  • dr. Marko Jaušovec: prodekan za izobraževalno dejavnost FGPA
  • dr. Robert Repnik, član projektnega sveta NOO FNM
  • dr. Eva Klemenčič, vodja projekta NOO FNM
  • Živa Doberšek, prodekanica za študentska vprašanja

Sklepi okrogle mize:

  • dr. Eva Klemenčič – izpostavi, da je prednost v tem, da člani iz FGPA sodelujejo v NOO projektu, ki poteka na FNM v tem, da smo zaznali eno ključno razliko. Na FGPA se poudarja v študijskem procesu praksa, na FNM pa teorija.
  • dr. Robert Repnik – kompetence vključujejo na prvem mestu znanje, nadgrajujemo jih s pomočjo spretnosti in veščin ter odnosov. Predstavi se razlika med tremi ključnimi kompetencami, s katerimi se ukvarjamo na projektu (digitalne kompetence, kompetence algoritmičnega in logičnega mišljenja ter naravoslovne kompetence). Izpostavi se razlika med energetsko in energijsko pismenostjo.  Pri mikrodokazilih je potrebno paziti, da ne bomo postali inštitucija, ki izdaja še samo mikrodokazila. Da ne bodo izrinila formalne izobrazbe. Bolje pogledati celoto – torej študijski program ne pa posameznih učnih enot.  Razmisliti, kdaj študentom ponuditi več prakse – torej potrebno izbrati primeren časovni interval – ne prehitro in ne prepozno.
  • Živa Doberšek -izpostavi, da je koristno gledati na predmete ločeno. Šli bi v korak s časom, če bi vplivali na posamezno učno enoto. Digitalne kompetence so zelo pomembne. Mnenja je, da je formalna vključitev kompetenc v učni načrt boljša, kot da je to le ustna zaveza izvajalca. Koristno je, da je to del učnega načrta, saj je na fakulteti dovolj usposobljenega kadra. Želje študentov so, da se povabi k sodelovanju kakšne zunanje strokovne delavce – da lahko na takšen način pridobijo znanja za uporabo specifičnih programov. Študentje si želijo čim več vključenosti – in delajo na tem. Študentom je v interesu, da pridobijo mikrodokazila, zato je odziv na delavnice visok.
  • dr. Marko Jaušovec – podpira formalno aktualizacijo predmetov v učnih načrtih, ker se bodo na takšen način izvajalci predmetov poglobili v vsebino. Prednosti FGPA UM – izvajajo zelo pragmatični študij – vsi delajo s konkretnimi stvarmi. Velik poudarek je na praktičnem delu – tukaj se zelo angažirajo vsi študentje – jim je všeč takšen način dela. Ogromno pomanjkanja je v interdisciplinarnosti – to je potrebno še vzpostaviti, da se prepletajo. UI je zelo prisotna, in je lahko v veliko pomoč, če jo znajo študentje seveda pravilno uporabljati. Mikrodokazila – dobijo težo, ko jih lahko povežemo še s kakšno drugo (gospodarsko) inštitucijo.

 

Accessibility