Projekt »Prazgodovinska gradišča in etnobotanika za trajnostni turizem in razvoj podeželja – od Krasa (preko Brkinov, Čičarije in Istre) do Kvarnerja«, z akronimom KAŠTELIR, je del Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška. Aktivna izvedba projekta se je začela 1. 10. 2018. Rdečo nit projekta predstavljajo ostanki gradišč (kaštelirjev), te danes prezrte kulturne dediščine, ki izhaja iz prazgodovinskega obdobja (iz bronaste in železne dobe – t.j. 2. in 1. tisočletja pr. n. št.). Njihova presenetljiva gostota na širšem območju Primorske, Istre ter Kvarnerja priča o skupnih naravnih danostih in skupni zgodovini ter enovitosti tega območja v prazgodovini. Z zaraščanjem gradišč, izseljevanjem lokalnega prebivalstva ter izgubo tradicije in povezav s starodavno preteklostjo, pa se izgublja tudi znanje o takrat rastočih rastlinah tega območja in njihovi uporabi. Zato je glavni namen projekta aktivno ohranjanje dediščine gradišč, in sicer z njihovim ovrednotenjem, zaščito, oživitvijo ter promocijo. S projektom želimo obuditi tudi starodavno povezanost ljudi z rastlinami in jo tako predstaviti za sodobni čas, da bo služila trajnostnem čezmejnem turizmu, razvoju podeželja in sonaravnemu ravnanju z okoljem.

Fakulteta za naravoslovje in matematiko bo za projekt prispevala vsebine in izobraževanja iz sklopa botanike, etnobotanike in arheobotanike.

Podatki o projektu:

  • prednostna os programa: ohranjanje in trajnostna raba naravnih in kulturnih virov,
  • programski specifični cilj: aktivno ohranjanje dediščine preko trajnostnega turizma,
  • začetek in trajanje projekta: od 1. 10. 2018, trajanje 30 mesecev,
  • število partnerjev: 9 (5 slovenskih in 4 hrvaški) – Občina Komen, Občina Izola, Univerza v Mariboru, Inštitut IRRIS, Javni zavod Komenski Kras, Istarska županija, Općina Lanišće, Občina Mošćeniška draga, Javna ustanova »Park prirode Učka«.

Facebook: Projekt Kaštelir
Instagram: Projekt Kaštelir
info@kastelir.eu


Zlozenka SI
Zlozenka HR
Pressclipping
Slikanica za otroke
Mobilna in spletna aplikacija


ARHIV

2. dan kaštelirjev, 5. 10. 2019

Vabilo
Povzetek dogodka

Festival Gledanica, od 22. 8. do 25. 8. 2019

Festival Gledanica
FB: Festival Gledanica

1. dan kašlerijev, 7. 11. 2018

Program in povzetki
Vabilo SLO
Vabilo HR

Accessibility