Obrazci in navodila

Prijavnica

Izjava za podaljšanje veljavnosti dostopa do AIPS

 

 

ŠTUDIJSKI PROGRAMI 2. STOPNJE:

Diplomski postopek

Navodila o zaključku študija na študijskih programih 1. stopnje in postopku priprave in zagovora magistrskega dela na študijskih programih 2. stopnje FNM UM 
Smernice za pripravo zaključnih del na UM 
Navodila o preverjanju plagiatov
Prijava teme magistrskega dela

Pravilnik o postopku priprave in zagovora zaključnega dela na študijskih programih prve in druge stopnje Univerze v Mariboru

Pedagoška praksa:

 

DOKTORSKI ŠTUDIJ:

Pravilnik o doktorskem študiju na Univerzi v Mariboru 012/2018/1 (velja od 9. 5. 2018)

Sklep Senata FNM v zvezi z uporabo tujega jezika

Navodila za oddajo doktorske disertacije v obliki znanstvenih del

 

Pravilnik o postopku priprave in zagovora doktorske disertacije – z dnem 9. 5. 2018 PRENEHA VELJATI