Obrazci in navodila

Prijavnica

Izjava za podaljšanje veljavnosti dostopa do AIPS

Prošnja za priznanje izpita       – Mnenje nosilca učne enote

 

ŠTUDIJSKI PROGRAMI 2. STOPNJE:

Diplomski postopek

Postopki zaključka študija na daljavo – NOVO!

Navodila o zaključku študija na študijskih programih 1. stopnje in postopku priprave in zagovora magistrskega dela na študijskih programih 2. stopnje FNM UM 
Smernice za pripravo zaključnih del na UM 
Navodila o preverjanju podobnosti vsebin elektronske oblike zaključnega dela z drugimi deli
Navodila o pripravi in oddaji elektronske oblike zaključnega dela ter pogojih za začasno nedostopnost
Prijava teme magistrskega dela

Pravilnik o postopku priprave in zagovora zaključnega dela na študijskih programih prve in druge stopnje Univerze v Mariboru

Pedagoška praksa:

 

DOKTORSKI ŠTUDIJ:

Postopki zaključka študija na daljavo na študijskih programih 3. stopnje FNM UM – NOVO!

Pravilnik o doktorskem študiju na Univerzi v Mariboru 012/2018/1 (velja od 9. 5. 2018)

Sklep Senata FNM v zvezi z uporabo tujega jezika

Navodila za oddajo doktorske disertacije v obliki znanstvenih del

 

Pravilnik o postopku priprave in zagovora doktorske disertacije – z dnem 9. 5. 2018 PRENEHA VELJATI