Obrazci in navodila

Prijavnica

Izjava za podaljšanje veljavnosti dostopa do AIPS

Obrazci za priznavanje izpitov

 

Pedagoška praksa

 

ŠTUDIJSKI PROGRAMI 2. STOPNJE

Diplomski postopek

Navodila o zaključku študija na študijskih programih 1. stopnje in postopku priprave in zagovora magistrskega dela na študijskih programih 2. stopnje in EMAG  FNM UM NOVO!

Smernice za pripravo zaključnih del na UM 
Navodila o preverjanju podobnosti vsebin elektronske oblike zaključnega dela z drugimi deli
Navodila o pripravi in oddaji elektronske oblike zaključnega dela ter pogojih za začasno nedostopnost
Postopki zaključka študija na daljavo

Obrazci za zaključek študija

Pravilnik o postopku priprave in zagovora zaključnega dela na študijskih programih prve in druge stopnje Univerze v MariboruNOVO!

 

ŠTUDIJSKI PROGRAMI 3. STOPNJE

DOKTORSKA ŠOLA UM: zanimivosti, uporabne informacije in povezave

DOKTORSKI ŠTUDIJ
Postopki zaključka študija na daljavo na študijskih programih 3. stopnje FNM UM 
Pravilnik o doktorskem študiju na Univerzi v Mariboru 012/2018/1
– Spremembe in dopolnitve Pravilnika o doktorskem študiju na Univerzi v Mariboru št. 012/2018/1 (veljajo od 4. 7. 2019)
– Pravilnik o doktorskem študiju – neuradno prečiščeno besedilo NPB2

Navodila in obrazci ter sklepi
PRIJAVA TEME doktorske disertacije
ODDAJA doktorske disertacije

Sklep Senata FNM v zvezi z uporabo tujega jezika

Navodila za oddajo doktorske disertacije v obliki znanstvenih del:
Sklep Senata FNM

Navodilo za preverjanje izpolnjevanja pogojev za promocijo

Interventni ukrep – sklep Senata UM glede oddaje doktorske disertacije