PSD – Posodobitveni programi

Podrobnejše informacije o seminarjih dobite ob kliku na naslov seminarja.

Prijava na seminar je možna na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport: https://lim3.mss.edus.si/katis/Uvodna.aspx

 

Področje: BIOLOGIJA

1. Etologija (vedenje živali) v praksiPRIJAVA do 10. marec 2017

(koordinator: red. prof. dr. Dušan DEVETAK)

 

Področje: TEHNIKA

2. 3D modeliranje z Google Sketchup (začetni) PRIJAVA do 12. februar 2017

(koordinator: red. prof. ddr. Boris ABERŠEK)

3. 3D modeliranje z Google Sketchup (nadaljevalni) PRIJAVA do 15. februar 2017

(koordinator: red. prof. ddr. Boris ABERŠEK)

4. Robotika v tehnikiPRIJAVA do 6. januar 2017

(koordinator: doc. dr. Nenad MUŠKINJA)

 

Področje: MATEMATIKA

5. Matematika: temelji, izkušnje, novosti PRIJAVA do 26. september 2016

(koordinatoric: doc. dr. Samo REPOLUSK)

 

Podorčje:  SPLOŠNO

6.Elektronske prosojnice z brezplačnim programom PreziPRIJAVA do 9. marec 2017

(koordinatorica: dr. Andreja ŠPERNJAK )

7. Uspešna komunikacij v šoli in upravljanje s konflikti PRIJAVA do 27. oktober 2016

(koordinatorica: doc. dr. Mateja PLOJ VIRTIČ)

8. Digitalne kompetence in sodoben pouk PRIJAVA do 10. februar 2017

(koordinator: red. prof. ddr. Boris ABERŠEK)

 

Potrdilo o opravljenem seminarju izda Fakulteta za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru.