PPU – Programi profesionalnega usposabljanja

Podrobnejše informacije o seminarjih dobite ob kliku na: https://lim3.mss.edus.si/katis/Uvodna.aspx .

Prijava na seminar je možna na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport: https://lim3.mss.edus.si/katis/Uvodna.aspx

Programi profesionalnega usposabljanja (PPU) Št. ur Št. točk Datum prijave
3D modeliranje s programom Sketchup (začetni) 24 1,5 11. 1. 2019
Izdelava tehnične in tehnološke dokumentacije s programom Sketchup in Layout 16 1,0 11. 1. 2019
Reševanje problemov in timsko delo v igri Minecraftedu 24 1,5 15. 2. 2019
Digitalne kompetence in sodobni pouk 24 1,5 15. 2. 2019

Potrdilo o opravljenem seminarju izda Fakulteta za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru.