Podiplomski študijski programi

Enoviti pedagoški magistrski program 2. stopnje Predmetni učitelj

 

Bolonjski študijski programi 2. stopnje (magistrski)

Pedagoški bolonjski študijski programi 2. stopnje (magistrski) 

Enopredmetni pedagoški študijski programi 2. stopnje:

Dvopredmetni pedagoški študijski programi 2. stopnje:

Zaradi postopnega opuščanja veljajo naslednje spremembe:
 – od štud. l. 2020/21 ni več možen vpis v 1. letnik.
– od štud. l. 2021/22 ni več možen vpis v 2. letnik.

NOVO: Obvestilo o prenehanju izvajanja dvopredmetnih študijskih programov druge stopnje (objavljeno 8. 4. 2020)

Nadaljevanje in zaključevanje bolonjskih dvopredmetnih študijskih programov prve in druge stopnje (KLIK)
Zaključevanje dvopredmetnih študijskih programov prve in druge stopnje (KLIK)

Dvopredmetne študijske programe 2. stopnje je mogoče poljubno vezati v okviru dvopredmetnih študijskih programov 2. stopnje Fakultete za naravoslovje in matematiko. To pomeni, da kandidat izmed razpisanih dvopredmetnih študijskih programov izbere poljubna dva, ki skupaj tvorita celoto.

Dvopredmetne študijske programe 2. stopnje Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru je mogoče vezati z izbranimi pedagoškimi in nepedagoškimi dvopredmetnimi študijskimi programi 2. stopnje Filozofske fakultete Univerze v Mariboru.

 

Študijski programi 3. stopnje (doktorski)

 • 3-LETNI ŠTUDIJSKI PROGRAMI 3. STOPNJE
 • Zaradi postopnega opuščanja veljajo naslednje spremembe:
  – od štud. l. 2018/19 ni več možen vpis v 1. letnik,
  – od štud. l. 2019/20 ni več možen vpis v 2. letnik,
  – od štud. l. 2020/21 ni več možen vpis v 3. letnik.

Nadaljevanje in zaključevanje 3-letnih študijskih programov 3. stopnje

 • 4-LETNA DOKTORSKA ŠOLA
 • Zaradi postopnega uvajanja oz. izvajanja velja:
  – od štud. l. 2018/19 je možen vpis v 1. letnik,
  – od štud. l. 2019/20 je možen vpis v 2. letnik,
  – od štud. l. 2020/21 je  možen vpis v 3. letnik.
  – od štud. l. 2021/22 je  možen vpis v 4. letnik.

 Specialistični, magistrski in doktorski študij (stari programi)

Prodekan za znanstvenoraziskovalno in mednarodno dejavnost

red. prof. dr. Aleksander Vesel
E-pošta: aleksander.vesel@um.si

Telefon: 02/22 93 809