Podiplomski študijski programi

Enoviti pedagoški magistrski program 2. stopnje Predmetni učitelj

 

Bolonjski študijski programi 2. stopnje (magistrski)

Pedagoški bolonjski študijski programi 2. stopnje (magistrski) 

Enopredmetni pedagoški študijski programi 2. stopnje:

Dvopredmetni pedagoški študijski programi 2. stopnje:

Nadaljevanje in zaključevanje bolonjskih dvopredmetnih študijskih programov prve in druge stopnje

Dvopredmetne študijske programe 2. stopnje je mogoče poljubno vezati v okviru dvopredmetnih študijskih programov 2. stopnje Fakultete za naravoslovje in matematiko. To pomeni, da kandidat izmed razpisanih dvopredmetnih študijskih programov izbere poljubna dva, ki skupaj tvorita celoto.

Dvopredmetne študijske programe 2. stopnje Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru je mogoče vezati z izbranimi pedagoškimi in nepedagoškimi dvopredmetnimi študijskimi programi 2. stopnje Filozofske fakultete Univerze v Mariboru.

 

Študijski programi 3. stopnje (doktorski)

 

 Specialistični, magistrski in doktorski študij (stari programi)

Prodekan za znanstvenoraziskovalno in mednarodno dejavnost

red. prof. dr. Boštjan Brešar
E-posta: bostjan.bresar@um.si

Telefon: 02/23 55 607

Samostojna strokovna delavka za podiplomski študij

Monika Šket
E-pošta: podiplomski.fnm@um.si
E-pošta: monika.sket@um.si
Telefon: 02/22 93 729