Center za vseživljenjsko učenje

Stalno strokovno izpopolnjevanje

Naslov: Center za vseživljenjsko učenje
Fakulteta za naravoslovje in matematiko
Koroška cesta 160
2000 Maribor
Vodja centra: doc. dr. Andreja Špernjak
URADNE URE v pisarni PONEDELJEK od 7.30 – 14.30
Pisarna: dekanat FNM 0/40.3
Telefon: 02 / 22 93 838
E-naslov: cvu.fnm@um.si ali andreja.spernjak@um.si

Ponudba programov v šolskem letu 2021/2022:

PROGRAMI IZPOPOLNJEVANJA IZOBRAZBE (IZP)

Poučevanje predmeta Naravoslovje v 6. in 7. razredu osnovne šole

Za zaposlene v sistemu vzgoje in izobraževanja:

Od šolskega leta 2015/2016 je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport spremenilo pravila prijave na seminarje in programe izobraževanja. Na izobraževanje Vas lahko prijavi le vaš-a ravnatelj-ica oz. pooblaščena oseba VIZ. Ob prijavi šola nima nobenih finančnih obveznosti do vašega izobraževanja, ampak le zagotavljajo, da so seznanjeni z vašim izobraževanjem in, da vam omogočijo morebitne službene odsotnosti.

Prijave na seminarje in izobraževanja se nahajajo na: https://lim3.mss.edus.si/katis/Uvodna.aspx

V kolikor imate pri prijavi težave, se je potrebno obrniti na: Vida Trilar 01 4005 233 ali na e-naslovu katis.mizs@gov.si

Programov izpolnjevanja se lahko udeležite tudi kandidati, ki niso zaposleni v sistemu vzgoje in izobraževanja. V kolikor se želite prijaviti, le-to sporočite preko e-pošte: andreja.spernjakm@um.si oz. se obrnite na Center za vseživljenjsko učenje FNM.