PODALJŠANJE VELJAVNOSTI ŠTUDENTSKIH STORITEV 

Študenti, ki za študijsko leto 2020/21 niste uredili vpisa, boste pa v navedenem študijskem letu opravljali obveznosti prejšnjih letnikov svojega študijskega programa, v začetku meseca oktobra na elektronski naslov referat.fnm@um.si pošljete izpolnjeno in podpisano IZJAVO ZA ŠTUDENTE BREZ ŠTUDENTSKEGA STATUSA (za potrebe podaljšanja veljavnosti študentskih storitev in opravljanje študijskih obveznosti)

Po podaljšanju veljavnosti študentskih storitev boste na elektronski naslov  ime.priimek@student.um.si prejeli račun s položnico v vrednosti 11,20 EUR (strošek vključuje podaljšanje veljavnosti študentskih storitev za osebe brez statusa brez hologramske nalepke).

Skladno s Cenikom storitev za študijsko leto 2020/21 boste po vsakem pristopu k izpitu na isti elektronski naslov prejeli račun s položnico za opravljanje izpita za osebe brez statusa.