Senat Fakultete za naravoslovje in matematiko

Izvleček iz zapisnika redne seje Senata Fakultete za naravoslovje in matematiko z dne 6. 11. 2018.

Senat Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru sestavljajo:

 • red. prof. ddr. Boris Aberšek,
 • red. prof. dr. Iztok Banič,
 • red. prof. dr. Boštjan Brešar,
 • red. prof. dr. Franc Janžekovič,
 • red. prof. dr. Mitja Kaligarič,
 • izr. prof. dr. Robert Repnik,
 • red. prof. dr. Blaž Zmazek (v. d. dekana in član senata po funkciji),
 • izr. prof. dr. Sonja Škornik,
 • red. prof. dr. Nataša Vaupotič,
 • red. prof. dr. Aleksander Vesel,
 • Mo Lipovec, študentka,
 • Luka Benkovič, študent
 • Jaša Dimič, študent.

 

Senat Fakultete za naravoslovje in matematiko je konstituiran.

Mandatna doba Senata Fakultete za naravoslovje in matematiko je od 22. 11. 2018 do 21. 11. 2022.

Člani Senata Fakultete za naravoslovje in matematiko iz vrst študentov so izvoljeni so za obdobje do 17. 10. 2021 (eno leto).

Terminski plan sej 2020-2021

Seje Senata Fakultete za naravoslovje in matematiko.

Zapisniki sej senata 2018 – 2022

Zapisniki sej senata 2014 – 2018

Zapisniki sej Senata 2010 – 2014

 

Statut UM (311. člen)

Senat članice univerze je strokovni organ članice univerze, ki ga sestavljajo visokošolski učitelji in znanstveni delavci, ki so zaposleni na Univerzi v Mariboru. Praviloma sestavljajo senat članice visokošolski učitelji in znanstveni delavci, ki zasedajo delovno mesto, sistemizirano v okviru članice. Število članov Senata se določi s splošnim aktom iz 312. člena.

Člane Senata članice, ki so visokošolski učitelji ali znanstveni delavci, voli Akademski zbor članice tako, da so enakopravno in ustrezno zastopane vse znanstvene in umetniške discipline in strokovna in študijska področja članice.

V Senat članice se izvolijo tudi predstavniki študentov, ki morajo imeti status študenta, tako da ima Senat članice najmanj eno petino izvoljenih članov študentov.

Člane Senata članice, ki so predstavniki študentov, voli Študentski svet članice.