Dekan

Dekan Fakultete za naravoslovje Univerze v Mariboru je izr. prof. dr. Mitja Slavinec, ki je z Odločbo št. 024/2019/O 1267/522-KZ imenovan od 3. 11. 2019 do 2. 11. 2023.

Statut UM (330. člen)

V skladu s Statutom UM je dekan članice univerze strokovni vodja članice univerze. Dekan članice ima tudi druga pooblastila in odgovornosti, ki jih določajo Zakon o visokem šolstvu, Odlok o preoblikovanju Univerze v Mariboru, ta Statut, splošni akti univerze, ali pa jih nanj prenese rektor univerze.

Prodekani

V skladu s 335. členom Statuta UM  ima članica Univerze v Mariboru praviloma štiri prodekane.

Mandatno obdobje štirih let od 28. 1. 2020 do 27. 1. 2024

Funkcije prodekanov na Fakulteti za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru opravljajo:

  • prodekan za znanstvenoraziskovalno in mednarodno dejavnost red. prof. dr. Aleksander Vesel,
  • prodekanica za izobraževalno dejavnost izred. prof. dr. Sonja Škornik,
  • prodekan za sodelovanje z javnimi ustanovami red. prof. dr. Blaž Zmazek,
  • prodekanica za študentska vprašanja je Neja Trontel (3. 11. 2018 – 2. 11. 2020).