Dekan

V. d. dekana Fakultete za naravoslovje Univerze v Mariboru je red. prof. dr. Blaž Zmazek, ki je z Odločbo št. 024/2021/0 5/526-NB imenovan od 10. 2. 2021 do imenovanja novega dekana Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru, oziroma najdlje do 9. 2. 2022.

Prodekani

V skladu s 335. členom Statuta UM  ima članica Univerze v Mariboru praviloma štiri prodekane.

Mandatno obdobje štirih let od 28. 1. 2020 do 27. 1. 2024

Funkcije prodekanov na Fakulteti za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru opravljajo:

  • prodekan za znanstvenoraziskovalno in mednarodno dejavnost red. prof. dr. Aleksander Vesel,
  • prodekanica za izobraževalno dejavnost izr. prof. dr. Sonja Škornik,
  • prodekan za sodelovanje z gospodarstvom, mednarodne odnose in pedagoške študijske programe: izr. prof. dr. Robert Repnik,
  • prodekanica za študentska vprašanja je Melani Potrč (3. 11. 2020 – 2. 11. 2022).