Dosedanja vodstva UM FNM

2006 – 2007

dekan:
prof. dr. Joso Vukman

prodekani:
prof. dr. Boris Aberšek, za znanstvenoraziskovalno in podiplomsko dejavnost
prof. dr. Franc Janžekovič, izobraževalna dejavnost
prof. dr. Dušan Pagon, za mednarodno dejavnost

 

2007

dekan:
prof. dr. Ivan Gerlič

 

prodekana:
prof. dr. Boris Aberšek, za znanstvenoraziskovalno in podiplomsko dejavnost
prof. dr. Franc Janžekovič, izobraževalna dejavnost

 

2007 – 2011

dekanica:
prof. dr. Nataša Vaupotič

 

prodekani:
prof. dr. Aleksander Vesel, prodekan za znanstvenoraziskovalno in podiplomsko dejavnost
prof. dr. Franc Janžekovič, prodekan za izobraževalno dejavnost
prof. dr. Drago Bokal, prodekan za sodelovanje z gospodarstvom in mednarodno dejavnost

 

2011 – 2015

dekanica:
prof. dr. Nataša Vaupotič

prodekani:
prof. dr. Boštjan Brešar, prodekan za znanstvenoraziskovalno in podiplomsko dejavnost
prof. dr. Franc Janžekovič, prodekan za izobraževalno dejavnost
prof. dr. Blaž Zmazek, prodekan za sodelovanje z gospodarstvom in mednarodno dejavnost