Razpisi

Javni pozivi

Javna obravnava osnutkov splošnih aktov

osnutek Kodeksa etičnega ravnanja Univerze v Mariboru; osnutek Sprememb in dopolnitev Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru t. A4/2009-41 AG; osnutek Sprememb in dopolnitev Pravilnika o postopku priprave in zagovora zaključnega dela na...