Razpisi

Sklep o razpisu volitev rektorja UM

Senat Univerze v Mariboru je na 28. redni seji dne 22.2.2022 na podlagi 289. člena Statuta Univerze v Mariboru (Statut UM-UPB13; Ur. l. RS, št. 41/2021) razpisal volitve rektorja Univerze v Mariboru ter izdal Sklep o razpisu volitev rektorja Univerze v Mariboru, št....

Javni pozivi

JAVNA OBRAVNAVA OSNUTKA SPLOŠNEGA AKTA

V javni obravnavi je osnutek Pravilnika o upravičenosti financiranja mladih raziskovalcev in postopkih za izbiro mentorjev in mladih raziskovalcev, ki ga je Statutarna komisija Univerze v Mariboru obravnavala na svoji 4. korespondenčni seji, pričeti dne 13. 4. 2022,...

Javni poziv za predlaganje kandidatk in kandidatov za članice in člane Odbora Republike Slovenije za podelitev nagrad in priznanj za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti, ki jih v Odbor imenuje Vlada Republike Slovenije

Dne 28. 1. 2022 je bil v Uradnem listu RS št. 11/2022 in na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport objavljen Javni poziv za predlaganje kandidatk in kandidatov za članice in člane Odbora Republike Slovenije za podelitev nagrad in priznanj za...

Povabilo – zunanji člani ŠMK splošna matura

Vabimo vas k posredovanju predlogov za zunanje člane šolskih maturitetnih komisiji pri splošni maturi 2022. Predloge posredujte do 8. marca 2022 na naslov, naveden v dopisu. Priloge: Povabilo k posredovanju predlogov za zunanje člane šolskih maturitetnih komisiji pri...

Javna obravnava osnutkov splošnih aktov

V javno obravnavno smo prejeli naslednje predloge, ki jih je obravnavala Statutarna komisija Univerze v Mariboru na svoji 12. redni seji dne 6. 1. 2022: osnutek Sprememb in dopolnitev Pravilnika o podelitvi častnih naslovov, priznanj in nagrad št. 012/2015/1; osnutek...

Javni poziv – Svet za znanost in tehnologijo RS

Obveščamo vas, da je bil dne 15. 10. 2021 v Uradnem listu RS, št. 163/2021 in na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport objavljen Javni poziv za predlaganje člana/članice Sveta za znanost in tehnologijo Republike Slovenije, ki ga/jo v svet...