Razpisi

Javni pozivi

Javna obravnava osnutka splošnega akta

V javno obravnavo smo prejeli osnutek Sprememb in dopolnitev Pravilnika o ocenjevanju pedagoškega dela in obremenitve študentov na Univerzi v Mariboru, ki ga je obravnavala Statutarna komisija Univerze v Mariboru na svoji 10. redni seji dne 22. 6. 2021 in sklenila, da...

Javna obravnava osnutkov splošnih aktov

osnutek Kodeksa etičnega ravnanja Univerze v Mariboru; osnutek Sprememb in dopolnitev Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru t. A4/2009-41 AG; osnutek Sprememb in dopolnitev Pravilnika o postopku priprave in zagovora zaključnega dela na...