Programski svet FNM

Igor AKRAPOVIČ Direktor in lastnik, Akrapovič d. d.
Simona BIRO Direktorica CEROP, Puconci
akad. prof. dr. Igor EMRI Predsednik znanstvenega sveta pri Science Europe
mag. Benjamin JOŠAR Član uprave Triglav d.d.
Simona KALIGARIČ Zavod RS za varstvo narave
dr. Vinko LOGAJ Direktor Zavoda RS za šolstvo
Aleksander BRUNČKO Direktor DEM
red. prof. dr. Aleksander VESEL Prodekan za znanstvenoraziskovalno in mednarodno dejavnost FNM UM
izr. prof. dr. Sonja ŠKORNIK Prodekanica za izobraževalno dejavnost FNM UM
izr. prof. dr. Robert REPNIK Prodekan za sodelovanje z gospodarstvom, mednarodne odnose in pedagoške študijske programe FNM UM
red. prof. dr. Nataša VAUPOTIČ Dekanica FNM UM v obdobju 2007-2015
izr. prof. dr. Mitja SLAVINEC Dekan FNM UM v obdobju 2015-2021

 

Zapisnik 3. seje programskega sveta FNM – 4. 4. 2019
Zapisnik 2. seje programskega sveta FNM – 6. 4. 2018
Zapisnik 1. seje programskega sveta FNM – 16. 2. 2017