Dan FNM 2021 – prejemniki nagrad FNM UM

Na slovesnosti ob Dnevu FNM UM, ki je zaradi epidemije potekala preko spleta so nas nagovorili:

 • predsednik Republike Slovenije Borut Pahor,
 • ministrica za izobraževanje, znanost in šport prof. dr. Simona Kustec,
 • rektor Univerze v Mariboru  prof. dr. Zdravko Kačič,
 • župan Mestne občine Maribor Aleksander Saša Arsenovič,
 • državni sekretar Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport izr. prof. dr. Mitja Slavinec,
 • nekdanja dekanica Fakultete za naravoslovje in matematiko z najdaljšim časom dekanovanja prof. dr. Nataša Vaupotič.

 

Ker je lanska prireditev odpadla smo podelili priznanja za leto 2020 in 2021.

Priznanja in nagrade FNM UM za leto 2020 so prejeli:

 • prof. dr. Boštjan Brešar za izjemne dosežke na znanstvenoraziskovalnem področju – kot mednarodno priznan matematik, sodi na svojem področju med vrhunske raziskovalce v svetovnem merilu;
 • prof. dr. Franc Janžekovič za izjemne dosežke na izobraževalnem področju – za izjemne uspehe pri pedagoškem delu in 13-letno vodenje razvoja študijskih programov na FNM;
 • prof. dr. Dušan Devetak za izjemne dosežke na strokovnem področju – za izjemne rezultate pri raziskovalnem delu s posebnim poudarkom na krepitvi stroke;
 • Monika ŠKET – priznanje strokovnim sodelavcem za izjemne dosežke pri razvoju strokovnega področja – za izjemno strokovnost, zanesljivost in samoiniciativnost ter nadpovprečno zavzetost in eksaktno komuniciranje pri delu s študenti in sodelavci;
 • Miran Podlesnik, M Plus, d. o. o., – zahvalna listina za uspešno sodelovanje in podporo pri zooloških, laboratorijskih in terenskih raziskavah.

 

Priznanja in nagrade FNM UM za leto 2021 so prejeli:

 • prof. dr. Dušan Pagon – častni naziv Zaslužni profesor FNM UM za vsestransko in bogato znanstvenoraziskovalno, pedagoško, strokovno in organizacijsko delo, predvsem pa za njegovo vlogo pri ustanavljanju in razvoju študija matematike na Univerzi v Mariboru.
 • prof. dr. Mitja Kaligarič – za izjemne dosežke na znanstvenoraziskovalnem področju, ker je botanične raziskave na področjih fitocenologije in floristike, predvsem na področjih vegetacijske in krajinske ekologije ter varstvene biologije pripeljal na najvišjo znanstveno raven.
 • izr. prof. dr. Mitja Slavinec – za izjemne dosežke na strokovnem področju za izjemne rezultate pri vpetosti fakultete v okolje ter dvig prepoznavnosti in ugleda fakultete na strokovnem področju.
 • izr. prof. dr. Robert Repnik – za izjemne dosežke na izobraževalnem področju za izjemne uspehe pri pedagoškem delu in vodenje pedagoških študijskih programov na FNM.
 • Mišo Hölbl, Radio City – Zahvalno listino za tesno sodelovanje in strokovno podporo pri komunikaciji z javnostmi ter promociji fakultete.
 • Uroš Čarman – Priznanje strokovnemu sodelavcu za izjemne dosežke pri razvoju strokovnega področja za dolgoletno razvojno delo v računalniškem centru FNM in nesebično strokovno pomoč sodelavcem pri zagotavljanju nemotene izvedbe študijskih in obštudijskih procesov na fakulteti.

 

Iskreno čestitamo!

FOTOGALERIJA

VIDEOPOSNETEK PRIREDITVE