Dan FNM UM 2018 – prejemniki nagrad

Na slovesnosti ob Dnevu FNM UM, dne 6. 4. 2018, sta ministrica za izobraževanje, znanost in šport, prof. dr. Maja Makovec Brenčič in dekan FNM UM doc. dr. Mitja Slavinec podelila priznanja FNM in sicer:

  • za izjemne dosežke na znanstvenoraziskovalnem področju akad. prof. dr. Mateju Brešarju za vrsto izvirnih in odmevnih znanstvenih dosežkov, ki ga uvrščajo med vodilne matematike raziskovalnega področja.
  • za izjemne dosežke na izobraževalnem področju prof. ddr. Borisu Aberšku za vrhunski prispevek pri razvoju izobraževanja na FNM in v širšem prostoru.
  • priznanje za izjemne dosežke na strokovnem področju doc. dr. Andreju Taranenku za dolgoletno izjemno strokovno delo in vodenje študentov z vrhunskimi rezultati.
  • priznanje strokovnim sodelavcem za izjemne dosežke pri razvoju strokovnega področja Ceciliji Loparič Hercog za kreativno in odlično vodenje Referata za študentske zadeve.
  • zahvalno listino, Golob, podjetju  za veterino, medicino in trgovino d.o.o., za strokovno in znanstvenoraziskovalni prispevek k razvoju in ugledu FNM UM.

Iskreno čestitamo!

FOTOGALERIJA