Komisija za študijske zadeve

Komisija za študijske zadeve FNM obravnava študijske programe, študijski in izpitni režim in druga vprašanja s področja visokošolskega izobraževanja in daje Senatu FNM predloge in mnenja. Poleg navedenega KŠZ obravnava in odloča o prošnjah študentov v zvezi z:

 • ponavljanjem letnika
 • spremembi študijskega programa
 • spremembi načina študija
 • vključitvijo Slovencev brez slovenskega državljanstva in tujih državljanov v študijske programe
 • preskokom letnika
 • izobraževanjem po dveh ali večih študijskih programih
 • napredovanjem v višji letnik
 • dokončanjem študija
 • nadaljevanjem študija po prekinitvi
 • podaljšanjem absolventskega staža
 • možnosti opravljanja obveznosti naslednjega letnika
 • statusu študenta invalida
 • statusu vrhunskega športnika
 • oprostitvijo plačila šolnine in drugih prispevkov za študij
 • statusom študenta

Prošnje naslovite na Komisijo za študijske zadeve Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Koroška cesta 160, 2000 Maribor.

Študenti dvopredmetnih študijskih programov, ki jih izvaja Fakulteta za naravoslovje in matematiko v povezavi s Filozofsko fakulteto oddate prošnjo v referat matične fakultete, referat jo posreduje na ustrezno komisijo za študijske zadeve:

 • o izjemni odobritvi vpisa študenta v višji letnik z manjkajočimi obveznostmi odloča komisija za študijske zadeve tiste fakultete, ki izvaja študijski program na katerem vam manjka obveznost,
 • o podaljšanju statusa študenta odloča komisija za študijske zadeve matične fakultete,
 • o ponovnem vpisu v letnik odloča komisija za študijske zadeve matične fakultete.

MERILA ZA PRESOJO PROŠENJ ŠTUDENTOV TER UPRAVIČENIH RAZLOGOV SKLADNO S 85., 121. IN 212. ČLENOM STATUTA UM – NOVO!

Izpis sklepa Stališč za presojo prošenj

Pravilnik o študentih s posebnim statusom

 

Terminski plan sej KŠZ FNM 2017 – 2018

Torek, 21. 11. 2017
Torek, 23. 1. 2018
Torek, 20. 3. 2018
Torek, 22. 5. 2018
Torek, 4. 9. 2018
Torek, 18. 9. 2018
Torek, 25. 9. 2018

 

Prošnje je potrebno oddati na ustreznih, v ta namen pripravljenih obrazcih:

Na obrazcih morajo biti navedeni vsi zahtevani podatki in prošnji priložene ustrezna dokazila navedena v Merilih za presojo prošenj študentov ter upravičenih razlogov skladno s 85., 121. in 212. členim Statuta UM.

Na obrazcih so opozorila glede roka oddaje prošnje.
Informacij o rešitvah prošenj ni mogoče dobiti po telefonu.  V roku dveh delovnih dni po seji komisije bo med Zapisniki objavljen izpis sklepov komisije za študijske zadeve.

Za opravljanje obveznosti naslednjega višjega letnika oddajo študenti v referatu za študentske zadeve izpolnjeno in potrjeno „soglasje za opravljanje izpitov višjega letnika“ na predpisanem obrazcu:

 

Zapisniki:

Zapisnik 5. izredne seje KŠZ FNM –  04. 07. 2018
Zapisnik 24. redne seje KŠZ FNM  –  22. 05. 2018
Zapisnik 23. redne seje KŠZ FNM  –  20. 03. 2018
Zapisnik 8. pisne seje KŠZ FNM –  28. 02. 2018
Zapisnik 22. redne seje KŠZ FNM  –  23. 01. 2018 
Zapisnik 21. redne seje KŠZ FNM
  –  28. 11. 2017 
Zapisnik 7. pisne seje KŠZ FNM
 –  27. 09. 2017
Zapisnik 20. redne seje KŠZ FNM  –  26. 09. 2017     Ureditev elektronskega vpisa po obravnavi na KŠZ FNM
Zapisnik 19. redne seje KŠZ FNM  –  20. 09. 2017
Zapisnik 18. redne seje KŠZ FNM –  05. 09. 2017
Zapisnik 17. redne seje KŠZ FNM –  29. 05. 2017
Zapisnik 5. izredne seje KŠZ FNM
 –  24. 04. 2017
Zapisnik 6. pisne seje KŠZ FNM
 –  24. 02. 2017
Zapisnik 16. redne seje KŠZ FNM
 –  14. 03. 2017
Zapisnik 15. redne seje KŠZ FNM
 –  17. 01. 2017
Zapisnik 14. redne seje KŠZ FNM
 –  22. 11. 2016
Izpis sklepov 5. pisne seje KŠZ FNM –  29. 09. 2016
Izpis sklepov 13. redne seje KŠZ FNM –  23. 09. 2016
Zapisnik 12. redne seje KŠZ FNM –  14. 09. 2016
Zapisnik 11. redne seje KŠZ FNM –  06. 09. 2016
Zapisnik 4. pisne seje KŠZ FNM –  31. 08. 2016
Zapisnik 3. pisne seje KŠZ FNM –  01. 07. 2016
Zapisnik 4. izredne seje KŠZ FNM –  20. 06. 2016
Zapisnik 10. redne seje KŠZ FNM –  24. 05. 2016
Zapisnik 9. redne seje KŠZ FNM –  22. 03. 2016
Zapisnik 2. pisne seje KŠZ FNM –  28. 01. 2016
Zapisnik 3. izredne seje KŠZ FNM –  01. 03. 2016
Zapisnik 8. redne seje KŠZ FNM –  19. 01. 2016
Zapisnik 2. izredne seje KŠZ FNM – 18. 12. 2015
Zapisnik 7. redne seje KŠZ FNM – 24. 11. 2015
Zapisnik 6. redne seje KŠZ FNM – 23. 09. 2015
Zapisnik 5. redne seje KŠZ FNM – 17. 09. 2015
Zapisnik 4. redne seje KŠZ FNM – 02. 09. 2015
Zapisnik 1. izredne seje KŠZ FNM – 18. 06. 2015
Zapisnik 3. redne seje KŠZ FNM – 02. 06. 2015
Zapisnik 2. pisne seje KŠZ FNM – 22. 05. 2015
Zapisnik 2. redne seje KŠZ FNM – 17. 03. 2015
Zapisnik 1. redne seje KŠZ FNM – 20. 01. 2015
Zapisnik 1. pisne seje KŠZ FNM – 15. 01. 2015

 

Zapisniki KŠZ 2007 – 2014

 

Komisija za študijske zadeve

 • prodekan, red. prof. dr. Franc Janžekovič, predsednik,
 • izr. prof. dr. Mateja Ploj Virtič,
 • doc. dr. Bojan Hvala,
 • izr. prof. dr. Sonja Škornik,
 • izr. prof. dr. Robert Repnik,
 • Barbara Grm, študentka,
 • Peter Marinko, študent.

Komisija je izvoljena za dobo štirih let, to je do 25. 11. 2018. Razen študentov, njihov mandat traja leto dni do 25. 10. 2018.