Predstavitev študija

Na Fakulteti za naravoslovje in matematiko izvajamo študijske programe in omogočamo osvajanje novega znanja na področjih biologije, ekologije, fizike in matematike; ter pridobitev izobrazbe za poučevanje biologije, fizike, kemije, matematike, računalništva in tehnike v osnovnih in srednjih šolah

Univerzitetni študijski programi 1. stopnje trajajo 3 leta in so ovrednoteni s 180 kreditnimi točkami ECTS. Univerzitetni študijski programi prve stopnje:  Biologija, Ekologija z naravovarstvom, Fizika in Matematika.

Študijski programi 2. stopnje trajajo 2 leti in so ovrednoteni s 120 ECTS: Biologija in ekologija z naravovarstvom, Fizika ter Matematika.

Enoviti magistrski študijski program Predmetni učitelj traja 5 let in je ovrednoten s 300 ECTS. V študijskem letu 2016/17 prvič razpisujemo enoviti program za pridobitev izobrazbe za poučevanje biologije, fizike, kemije, matematike, računalništva in tehnike v osnovnih ter večini srednjih in višjih šol, z njim nadomeščamo sedanje dvostopenjske pedagoške programe na prvi in drugi stopnji študija.

V prvi letnik dosedanjih pedagoških dvopredmetnih študijskih programov 1. stopnje: Izobraževalna biologija, Izobraževalna fizika, Izobraževalna kemija, Izobraževalna matematika, Izobraževalno računalništvo ter Izobraževalna tehnika smo vpisovali do študijskega leta 2015/16 in so v iztekanju, nadomešča jih program Predmetni učitelj.

Pridobitvi izobrazbe magister profesor in poučevanju v osnovnih, srednjih in višjih šolah so namenjeni dvopredmetni pedagoški študijski programi 2. stopnje: Izobraževalna biologija, Izobraževalna fizika, Izobraževalna kemija, Izobraževalna matematika, Izobraževalno računalništvo, Izobraževalna tehnika ter enopredmetna Izobraževalna matematika in Izobraževalna tehnika.

Doktorski študijski programi 3. stopnje trajajo 4 leta in so ovrednoteni s 240 ECTS: Ekološke znanosti, Fizika, Matematika ter Tehnika – področje izobraževanja.

Informacije o študijskih programih prve stopnje Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru najdete na naslednji povezavi (POVEZAVA).

Informacije o študijskih programih prve stopnje Filozofske fakultete Univerze v Mariboru najdete na naslednji povezavi (POVEZAVA).

 

Brošura Brošura Brošura Brošura