Študent za en dan

ŠTUDENT ZA EN DAN

 

 

 

Dokler stopamo v smer, ki jo tlakuje naša vizija,
dolžina korakov pravzaprav ni pomembna.

Fakulteto za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru odlikuje ena najstarejših tradicij na Univerzi v Mariboru. Nastala je pred 15 leti iz Pedagoške fakultete, katere predhodnica je bila ustanovljena pred šestdesetimi leti. Leto 2007 se sicer zdi daleč, a čuti blizu, saj na FNM še zmeraj gradimo, ustvarjamo, se izboljšujemo, nadgrajujemo in sledimo – istemu poslanstvu.

FNM UM – eno poslanstvo – 4 oddelki
Na fakulteti delujejo oddelki za biologijo, fiziko, matematiko in računalništvo ter tehniko. Izvajamo 13 študijskih programov na vseh treh bolonjskih stopnjah. Vsi programi študentom zagotovijo razumevanje poglobljenih teoretičnih vsebin in pomembne uporabne veščine. Skupek tega jim zagotavlja odlične zaposlitvene možnosti in veliko konkurenčno prednost na trgu dela. Edini v Sloveniji izvajamo enovit magistrski študij pedagoške smeri, ki diplomantom neposredno odpira vrata za zaposlitev na osnovnih ali srednjih šolah.
Na fakulteti smo s svojimi dejanji v celotnem obdobju delovanja, še posebej pa v zadnjem letu, družbi pokazali, da skupaj globoko čutimo svoje poslanstvo na naših študijskih področjih.

“Živi, kot da je jutri tvoj zadnji dan, uči se, kot da boš živel večno.”
Zmeraj se trudimo delovati v širše dobro – ustvarjamo nova znanja na področju temeljnih znanosti (matematika, fizika, biologija, ekologija), edukacijskih znanosti na področju biologije, matematike, fizike, kemije, tehnike, računalništva in okoljskega izobraževanja ter prenašamo znanja v izobraževalno, znanstveno in strokovno sfero za izboljšanje kakovosti življenja ljudi in vzpostavljanje trajnostnega razvoja.
Vsako leto se trudimo in želimo biti (še) boljši oziroma skladno z mislijo Mahatme Gandhija: Živi, kot da je jutri tvoj zadnji dan, uči se, kot da boš živel večno.

Odkrivati neraziskano in – uspeti. Vztrajati, ko drugi obupajo.
Vedeti ni dovolj – znanje je treba uporabljati, širiti in prenašati naprej. To dejstvo nas je popeljalo do današnje točke uspeha, ki pa je le postojanka ob poti, ki vodi strmo in neutrudno naprej. Ker nebo ni meja, meje si postavljamo sami, saj imamo neovirane možnosti za napredek in lasten razvoj.

Dvigniti prah – Širše predstaviti slovensko kakovost, raziskovalno odličnost, strokovnost
Fakulteta izvaja številne študijske programe, katerim kakovost zagotavlja odličen akademski kader. Sodelavci fakultete so svetovno priznani znanstveniki in raziskovalci in s svojim delom uvrščajo fakulteto v sam vrh raziskovalne odličnosti na Univerzi v Mariboru. Mnogi nam pravijo, da smo po njihovem mnenju najboljša fakulteta. Uspešna raziskovalna dejavnost se zrcali v aktualnih in uporabnih študijskih programih. O kakovosti akademskega kadra pa pričajo tudi študentske ankete, kjer se po povprečni oceni FNM prav tako uvršča med najkakovostnejše in študentom najbolj prijazne fakultete UM. Sodelavci FNM spadajo med vodilne svetovne raziskovalce, fakulteta pa po svoji znanstveni aktivnosti v sam vrh na Univerzi v Mariboru.
Znanstveniki FNM UM so uvrščeni med 0,35 % najvišje rangiranih znanstvenikov na svetu!

Preizkusite nas, če ne verjamete besedam – ŠTUDENT ZA EN DAN
Študenti so naš zaklad! Vir navdiha in generator delovanja. In prav vsak JE pomemben.
Ker si želimo v naše vrste pridobiti čim več dijakov oz. bodočih študentov, smo samo zanje ekskluzivno pripravili dogodek Študent za en dan, v okviru katerega smo jim omogočili, da že pred vpisom doživijo pravi utrip študentskega življenja. Priključimo jih siceršnjim aktivnostim naših študentov, kot so predavanja, laboratorijske vaje, eksperimentalno delo, seminarji, nato pa jih povabimo na kosilo s trenutnimi študenti, kjer v neformalnem okolju izvejo vse, kar jih zanima o študiju, in to »s prve roke«.
Zaradi velikega zanimanja smo letos organizirali in izvedli dva dogodka Študent za en, v okviru katerih so vsi oddelki zasijali v vedoželjnih očeh dijakov.
Odzivi so bili nad pričakovanji. Naj jih navedemo samo nekaj.

  • »Želel bi si, da bi potekal tak dan od 9.00 do 13.00, se pravi kako uro dlje, da bi lahko doživeli še več predavanj s študenti.«
  • »Navdušena sem nad utripom študentskega življenja na FNM. Sicer je bil dogodek kratek, a me je prepričal.«
  • »Razblinil sem vse dvome glede vpisa. Prav sem se odločil!«
  • »Šele danes sem dobil nek vpogled v predavanja in doživel laboratorij. Zelo zanimivo. Čisto nekaj drugega kot suhoparni informativni dnevi, ki so polni teorije in suhoparnih informacij.«

Samo znanje ni dovolj, moramo ga odgovorno uporabljati. Misel brez dejanj je nekoristna. Delovanje brez misli in znanja pa ima lahko katastrofalne posledice. Za doseganje odličnih rezultatov sta nujna oba – tega se močno zavedamo.

Za dosego uspeha moramo biti sposobni izvajati to, kar vemo. Na FNM UM vas opremimo z vsem – proaktivno usmerjenim delovanjem in znanjem, ki vam ga predajajo svetovno priznani in izkušeni strokovnjaki.

Uresničite svoje sanje.
Še danes jih spremenite v svojo resničnost!
Stopite na pot, ki vam jo utiramo, saj za vas ustvarjamo poklice prihodnosti.

Dobrodošli na FNM UM – na prvi stopnici k uresničitvi vaše vizije!

Informacije za vpis

Aktualne informacije za bodoče študente FNM

Povabilo dekana k vpisu

Povabilo prodekanice za študentska vprašanja k vpisu

Moja um na fnm

Študent za en dan

moja.UM

UI v pedagoškem procesu

NMK

Alumni

FNM brošure

Dianoia

FNM Novice

Accessibility