Razpis za štipendije

Javni razpis za dodelitev štipendij študentom pedagoških študijskih programov s področja naravoslovja, matematike in tehnike

Dne 10. 2. 2023 je bil objavljen Javni razpis za dodelitev štipendij študentom pedagoških študijskih programov v študijskem letu 2023/24 s področja naravoslovja, matematike in tehnike. Razpisanih je 100 štipendij v višini 200 EUR mesečno za pedagoške študijske programe pri katerih primanjkuje kadra.

Rok za prijavo je 24. 8. 2023.

Na javni razpis lahko prijavo odda kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

  1. bo v študijskem letu 2023/24 prvič vpisan v 1. letnik enega od pedagoških študijskih programov za pridobitev izobrazbe iz 1. točke javnega razpisa,
  2. ni v delovnem razmerju ali ni prijavljen kot iskalec zaposlitve na Zavodu RS za zaposlovanje,
  3. hkrati ne prejema kadrovske štipendije,
  4. bo s končanim študijskim programom za pridobitev izobrazbe, za katerega kandidira za štipendijo, pridobil višjo raven izobrazbe od že pridobljene.

Več informacij o razpisu (KLIK)

 

Informacije za vpis

Aktualne informacije za bodoče študente FNM

Povabilo dekana k vpisu

Povabilo prodekanice za študentska vprašanja k vpisu

Moja um na fnm

Študent za en dan

moja.UM

Alumni

FNM brošure

Dianoia

FNM Novice