Informacije za vpis

Razpis za vpis na dodiplomske in enovite magistrske študijske programe za študijsko leto 2022/23

Razpis za vpis v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2022/23

Štipendije za študente pedagoških študijskih programov s področja naravoslovja in tehnike

Povabilo dekana k vpisu

Povabilo prodekanice za študentska vprašanja k vpisu

Štipendije za študente pedagoških študijskih programov s področja naravoslovja in tehnike

Študijski programi na FNM

Bodoči študenti

Bonton spletnih predavanj

Študentska društva

Alumni

NMK

FNM Novice in brošure

Dianoa