Inštitut za biologijo, ekologijo in varstvo narave

Inštitut je organizacijska enota raziskovalcev Oddelka za biologijo. Člani inštituta delujejo tako v okviru temeljnih kot tudi aplikativnih raziskav v biologiji, ekologiji in naravovarstvu. Od temeljnih raziskav se posvečajo raziskavam v taksonomiji rastlin in živali (predvsem suhe južine, mrežekrilci, sesalci, ptiči), histologiji žuželk in človeka, fiziologiji rastlin in žuželk, etologiji žuželk, biotehnologiji, didaktiki biologije, ekologije in naravoslovja. Velik je poudarek na ekoloških raziskavah, tako rastlin kot živali, kot tudi interakcijam med njimi. Raziskovalci inštituta se posebej posvečajo podzemeljskim raziskavam, terestičnim ekosistemom in krajinski ekologiji.

Aplikativni del raziskav obsega metodiko poučevanja biologije in prenos znanj na srednje in osnovne šole, varstveno biologijo, rekonstrukcijo degradiranih habitatov, presoje vplivov na okolje, inventarizacije favne in flore za potrebe naravovarstva, kartiranje habitatnih tipov, izdelavo učnih poti, izdelavo terenskih vodnikov ipd.

Inštitut vzgaja mlade raziskovalce in sodeluje v programski skupini ARRS (Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije). Člani inštituta sodelujejo na temeljnih projektih ARRS ter so vključeni tudi v evropske projekte.

OSNOVNI PODATKI
Raziskovalna organizacija Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko
Naziv inštituta Inštitut za biologijo, ekologijo in varstvo narave (raziskovalna skupina št. 2547-004)
SICRIS Povezava
Predstojnik inštituta red. prof. dr. Janja Trček